Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Buitengebied, 4e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20130016
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20130016-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-05-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 951.311 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 43.748 4,60%
- Agrarisch (art. 3) 29.417 3,09%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 14.331 1,51%
Agrarisch met waarden 108.678 11,42%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 5) 94.433 9,93%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 6) 14.244 1,50%
Bedrijf 11.303 1,19%
- Bedrijf (art. 7) 3.549 0,37%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 8) 7.754 0,82%
Gemengd 133.427 14,03%
- Gemengd - Landgoed (art. 9) 133.427 14,03%
Groen 1.017 0,11%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 10) 1.017 0,11%
Natuur 32.076 3,37%
- Natuur (art. 11) 32.076 3,37%
Recreatie 5.101 0,54%
- Recreatie - Centrale voorzieningen (art. 12) 262 0,03%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55m2 (art. 13) 4.839 0,51%
Sport 67.288 7,07%
- Sport (art. 14) 67.288 7,07%
Verkeer 4.246 0,45%
- Verkeer (art. 15) 4.246 0,45%
Water 267.257 28,09%
- Water (art. 16) 207.616 21,82%
- Water - Waterkering (art. 17) 59.641 6,27%
Wonen 57.674 6,06%
- Wonen (art. 18) 43.220 4,54%
- Wonen - Landgoed (art. 19) 14.454 1,52%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 72 0,01%
Leiding - Gas (art. 20) 72 0,01%
Waarde 567.168 59,62%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 21) 244.397 25,69%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 22) 14.640 1,54%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 4 (art. 23) 71.785 7,55%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 24) 2.031 0,21%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 25) 234.314 24,63%
Waterstaat 3.502 0,37%
Waterstaat - Waterkering (art. 26) 3.502 0,37%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 67.083 7,05%
geluidzone - 57 dB contour Betuweroute (art. 30.1) 35.495 3,73%
geluidzone - industrie (art. 30.2) 31.588 3,32%
Milieuzone 22.395 2,35%
milieuzone - teeltvrijezone (art. 30.3) 22.395 2,35%
Vrijwaringszone 251.032 26,39%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 30.4) 99.477 10,46%
vrijwaringszone - dijk 2 (art. 30.5) 123.320 12,96%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 30.6) 9.377 0,99%
vrijwaringszone - weg (art. 30.7) 18.858 1,98%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ommeren, De Kroonheuvel vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ommeren, De Kroonheuvel ontwerp 16-12-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Lekdijk Oost Beusichem detail
Smalriemseweg Beusichem detail
Culemborgseweg Buren detail
Kalverlandseweg Eck en Wiel detail
Rijnbandijk Eck en Wiel detail
Rijnstraat Eck en Wiel detail
Schans Eck en Wiel detail
Wielseweg Eck en Wiel detail
Mierlingsestraat Erichem detail
Bulksestraat Ingen detail

Meer weten over adressen?