Bestemmingsplan Buitengebied, 4e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20130016 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20130016-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 951.311 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 29.417 3,09%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 14.331 1,51%

- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 5) 94.433 9,93%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 6) 14.244 1,50%

- Bedrijf (art. 7) 3.549 0,37%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 8) 7.754 0,82%

- Gemengd - Landgoed (art. 9) 133.427 14,03%

- Groen - Beplantingsstrook (art. 10) 1.017 0,11%

- Natuur (art. 11) 32.076 3,37%

- Recreatie - Centrale voorzieningen (art. 12) 262 0,03%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55m2 (art. 13) 4.839 0,51%

- Sport (art. 14) 67.288 7,07%

- Verkeer (art. 15) 4.246 0,45%

- Water (art. 16) 207.616 21,82%
- Water - Waterkering (art. 17) 59.641 6,27%

- Wonen (art. 18) 43.220 4,54%
- Wonen - Landgoed (art. 19) 14.454 1,52%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 72 0,01%

- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 21) 244.397 25,69%
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 22) 14.640 1,54%
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 4 (art. 23) 71.785 7,55%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 24) 2.031 0,21%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 25) 234.314 24,63%

- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 3.502 0,37%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 57 dB contour Betuweroute (art. 30.1) 35.495 3,73%
- geluidzone - industrie (art. 30.2) 31.588 3,32%

- milieuzone - teeltvrijezone (art. 30.3) 22.395 2,35%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 30.4) 99.477 10,46%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 30.5) 123.320 12,96%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 30.6) 9.377 0,99%
- vrijwaringszone - weg (art. 30.7) 18.858 1,98%