Zorglandgoed Assche Veld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20140017 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20140017-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 146.887 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd - Landgoed (art. 3) 108.278 73,72%

- Maatschappelijk (art. 4) 16.095 10,96%

- Water (art. 5) 22.514 15,33%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 1 (art. 6) 70.768 48,18%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 2 (art. 7) 30.018 20,44%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 8) 4.111 2,80%