Geo- en vastgoeddata op locatie:

Zorglandgoed Assche Veld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20140017
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20140017-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-10-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 02-12-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 146.887 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 108.278 73,72%
- Gemengd - Landgoed (art. 3) 108.278 73,72%
Maatschappelijk 16.095 10,96%
- Maatschappelijk (art. 4) 16.095 10,96%
Water 22.514 15,33%
- Water (art. 5) 22.514 15,33%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 104.898 71,41%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 1 (art. 6) 70.768 48,18%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 2 (art. 7) 30.018 20,44%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 8) 4.111 2,80%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Zorglandgoed Assche Veld vastgesteld 25-10-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zorglandgoed Assche Veld ontwerp 15-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening vastgesteld 27-03-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening ontwerp 09-11-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Kadernota Inkoop en aanbesteden BWB, gemeente West Betuwe 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Kadernota Inkoop en Aanbesteden BWB 2019-2023, Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Delegatiebesluit omgevingsrecht 19-06-2019 19-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Nummerbeschikking, Blanckestyn 11, Meteren 19-06-2019 19-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verleende omgevingsvergunning, kappen van 119 risicobomen, diverse locaties, West Betuwe 19-06-2019 19-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?