Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Reparatieplan verblijfsrecreatieterreinen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20140018
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20140018-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 20-05-2014
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.359.700 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 13.378 0,98%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 6) 13.378 0,98%
Recreatie 193.986 14,27%
- Recreatie - Centrale voorzieningen (art. 7) 23.459 1,73%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 75m2 (art. 12) 170.528 12,54%
Water 2.961 0,22%
- Water (art. 15) 2.961 0,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 158.213 11,64%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 1 (art. 19) 132.712 9,76%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 2 (art. 20) 25.501 1,88%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 1.583 0,12%
vrijwaringszone - weg (art. 27.7) 1.583 0,12%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Veerweg Beusichem detail
Erichemsekade Buren detail
Kalverlandseweg Eck en Wiel detail
Rijnbandijk Eck en Wiel detail
Schans Eck en Wiel detail
Erichemseweg Erichem detail
Bulksestraat Ingen detail
Rijnstraat Ingen detail
Verhuizensestraat Ingen detail
Lingesteeg Kapel-Avezaath detail

Meer weten over adressen?