Buitengebied, Reparatieplan verblijfsrecreatieterreinen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20140018 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20140018-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.359.700 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen - Beplantingsstrook (art. 6) 13.924 1,02%

- Recreatie - Centrale voorzieningen (art. 7) 23.720 1,74%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 55m2 (art. 11) 4.839 0,36%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 75m2 (art. 12) 170.528 12,54%

- Water (art. 15) 2.961 0,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 1 (art. 19) 137.971 10,15%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 2 (art. 20) 25.897 1,90%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - weg (art. 27.7) 1.776 0,13%