7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied, derde herziening reparatie Rijnbandijk 163 heeft op 30-09-2014 de status vastgesteld gekregen door Buren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Buren
Dossier
NL.IMRO.0214.BUIBP20140019
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0214.BUIBP20140019-vg01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 16.415 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 3) 9.398 57,26%

- Overig - Verkeer (art. 4) 1.865 11,36%

- Water - Waterkering (art. 5) 200 1,22%

- Wonen (art. 6) 4.951 30,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 7) 16.415 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 8) 1.948 11,87%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - teeltvrijezone (art. 12.1) 9.451 57,58%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 12.2) 15.487 94,35%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 12.3) 11.594 70,63%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Rijnbandijk