Buitengebied, vijfde herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20140020 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20140020-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 507.281 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 20.426 4,03%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 31.223 6,15%
- Agrarisch met waarden - Linge uiterwaardgebied (art. 5) 465 0,09%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 107.614 21,21%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 7) 690 0,14%

- Bedrijf (art. 8) 6.112 1,20%
- Bedrijf - Beperkt (art. 9) 3.703 0,73%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 10) 71.995 14,19%

- Bos (art. 11) 7.659 1,51%

- Groen (art. 12) 46.682 9,20%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 13) 4.549 0,90%

- Maatschappelijk (art. 14) 2.705 0,53%

- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 15) 33.947 6,69%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 55 m2 (art. 16) 29.559 5,83%

- Sport (art. 17) 23.198 4,57%

- Verkeer (art. 18) 19.341 3,81%

- Water (art. 19) 10.856 2,14%
- Water - Waterkering (art. 20) 3.292 0,65%
- Water - Waterweg (art. 21) 1.343 0,26%

- Wonen (art. 22) 50.742 10,00%
- Wonen - Uiterwaardgebied (art. 23) 24.564 4,84%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 24) 6.615 1,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 25) 2.991 0,59%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 26) 110 0,02%
- Leiding - Riool (art. 27) 532 0,10%

- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 28) 30.088 5,93%
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 29) 199.248 39,28%
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 30) 59.998 11,83%
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 31) 50.219 9,90%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 32) 118.188 23,30%
- Waarde - Ecologie (art. 33) 4.330 0,85%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 34) 11.301 2,23%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 35) 133.102 26,24%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 36) 6.863 1,35%
- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 521 0,10%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 41.1) 33.464 6,60%

- milieuzone - teeltvrije zone (art. 41.2) 465 0,09%

- veiligheidszone - 2 (art. 41.3) 74.534 14,69%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 41.4) 1.774 0,35%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 41.5) 1.083 0,21%
- vrijwaringszone - teelt (art. 41.6) 2.338 0,46%
- vrijwaringszone - weg (art. 41.7) 19.028 3,75%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 43.1) 8.512 1,68%