Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, vijfde herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20140020
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20140020-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 06-11-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 507.281 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 20.426 4,03%
- Agrarisch (art. 3) 20.426 4,03%
Agrarisch met waarden 139.992 27,60%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 31.223 6,15%
- Agrarisch met waarden - Linge uiterwaardgebied (art. 5) 465 0,09%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 107.614 21,21%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 7) 690 0,14%
Bedrijf 81.810 16,13%
- Bedrijf (art. 8) 6.112 1,20%
- Bedrijf - Beperkt (art. 9) 3.703 0,73%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 10) 71.995 14,19%
Bos 7.659 1,51%
- Bos (art. 11) 7.659 1,51%
Groen 51.231 10,10%
- Groen (art. 12) 46.682 9,20%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 13) 4.549 0,90%
Maatschappelijk 2.705 0,53%
- Maatschappelijk (art. 14) 2.705 0,53%
Natuur 33.947 6,69%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 15) 33.947 6,69%
Recreatie 29.559 5,83%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 55 m2 (art. 16) 29.559 5,83%
Sport 23.198 4,57%
- Sport (art. 17) 23.198 4,57%
Verkeer 19.341 3,81%
- Verkeer (art. 18) 19.341 3,81%
Water 15.490 3,05%
- Water (art. 19) 10.856 2,14%
- Water - Waterkering (art. 20) 3.292 0,65%
- Water - Waterweg (art. 21) 1.343 0,26%
Wonen 81.921 16,15%
- Wonen (art. 22) 50.742 10,00%
- Wonen - Uiterwaardgebied (art. 23) 24.564 4,84%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 24) 6.615 1,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 3.633 0,72%
Leiding - Gas (art. 25) 2.991 0,59%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 26) 110 0,02%
Leiding - Riool (art. 27) 532 0,10%
Waarde 462.071 91,09%
Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 28) 30.088 5,93%
Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 29) 199.248 39,28%
Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 30) 59.998 11,83%
Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 31) 50.219 9,90%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 32) 118.188 23,30%
Waarde - Ecologie (art. 33) 4.330 0,85%
Waterstaat 151.787 29,92%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 34) 11.301 2,23%
Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 35) 133.102 26,24%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 36) 6.863 1,35%
Waterstaat - Waterkering (art. 37) 521 0,10%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 33.464 6,60%
geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 41.1) 33.464 6,60%
Milieuzone 465 0,09%
milieuzone - teeltvrije zone (art. 41.2) 465 0,09%
Veiligheidszone 74.534 14,69%
veiligheidszone - 2 (art. 41.3) 74.534 14,69%
Vrijwaringszone 24.223 4,77%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 41.4) 1.774 0,35%
vrijwaringszone - dijk 2 (art. 41.5) 1.083 0,21%
vrijwaringszone - teelt (art. 41.6) 2.338 0,46%
vrijwaringszone - weg (art. 41.7) 19.028 3,75%
Wetgevingzone 8.512 1,68%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 43.1) 8.512 1,68%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Culemborgseweg Asch detail
Smalriemseweg Beusichem detail
Kalverlandseweg Eck en Wiel detail
Bulksestraat Ingen detail
Woudstraat Ingen detail
Daver Kerk-Avezaath detail
Molenstraat Lienden detail
Panderweg Lienden detail
Vogelenzangseweg Lienden detail
Parkstraat Maurik detail

Meer weten over adressen?