Bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening

Bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening heeft op 14-04-2015 de status vastgesteld gekregen door Buren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0214.BUIBP20140020
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0214.BUIBP20140020-vg01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 453.834 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 20.426 4,50%
- Agrarisch (art. 3) 20.426 4,50%
Agrarisch met waarden 100.334 22,11%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 48.890 10,77%
- Agrarisch met waarden - Linge uiterwaardgebied (art. 5) 465 0,10%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 50.289 11,08%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 7) 690 0,15%
Bedrijf 78.454 17,29%
- Bedrijf (art. 8) 8.361 1,84%
- Bedrijf - Beperkt (art. 9) 3.703 0,82%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 10) 66.389 14,63%
Bos 7.659 1,69%
- Bos (art. 11) 7.659 1,69%
Groen 43.067 9,49%
- Groen (art. 12) 28.814 6,35%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 13) 14.253 3,14%
Maatschappelijk 2.705 0,60%
- Maatschappelijk (art. 14) 2.705 0,60%
Natuur 33.947 7,48%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 15) 33.947 7,48%
Recreatie 27.798 6,13%
- Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen (art. 16) 22.998 5,07%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55 m2 (art. 17) 4.800 1,06%
Sport 23.198 5,11%
- Sport (art. 18) 23.198 5,11%
Verkeer 19.380 4,27%
- Verkeer (art. 19) 19.380 4,27%
Water 12.661 2,79%
- Water (art. 20) 8.026 1,77%
- Water - Waterkering (art. 21) 3.292 0,73%
- Water - Waterweg (art. 22) 1.343 0,30%
Wonen 84.203 18,55%
- Wonen (art. 23) 53.024 11,68%
- Wonen - Uiterwaardgebied (art. 24) 24.564 5,41%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 25) 6.615 1,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 3.544 0,78%
- Leiding - Gas (art. 26) 2.901 0,64 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 27) 110 0,02 %
- Leiding - Riool (art. 28) 532 0,12 %
Waarde 390.957 86,15%
- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 29) 31.028 6,84 %
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 30) 122.568 27,01 %
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 31) 63.281 13,94 %
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 32) 51.563 11,36 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 118.188 26,04 %
- Waarde - Ecologie (art. 34) 4.330 0,95 %
Waterstaat 147.958 32,60%
- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 35) 7.471 1,65 %
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 36) 133.102 29,33 %
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 37) 6.863 1,51 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 521 0,11 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 33.464 7,37%
- geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 42.1) 33.464 7,37 %
Milieuzone 465 0,10%
- milieuzone - teeltvrije zone (art. 42.2) 465 0,10 %
Overige zone 650 0,14%
- overige zone - gezamenlijk bijgebouw (art. 23.2.3) 650 0,14 %
Vrijwaringszone 23.277 5,13%
- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 42.3) 1.774 0,39 %
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 42.4) 1.083 0,24 %
- vrijwaringszone - weg (art. 42.5) 20.421 4,50 %
Wetgevingzone 8.512 1,88%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 44.1) 8.512 1,88 %