Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, vijfde herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20140020
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20140020-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-04-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 20-05-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 453.834 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 20.426 4,50%
- Agrarisch (art. 3) 20.426 4,50%
Agrarisch met waarden 100.334 22,11%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 48.890 10,77%
- Agrarisch met waarden - Linge uiterwaardgebied (art. 5) 465 0,10%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 50.289 11,08%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 7) 690 0,15%
Bedrijf 78.454 17,29%
- Bedrijf (art. 8) 8.361 1,84%
- Bedrijf - Beperkt (art. 9) 3.703 0,82%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 10) 66.389 14,63%
Bos 7.659 1,69%
- Bos (art. 11) 7.659 1,69%
Groen 43.067 9,49%
- Groen (art. 12) 28.814 6,35%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 13) 14.253 3,14%
Maatschappelijk 2.705 0,60%
- Maatschappelijk (art. 14) 2.705 0,60%
Natuur 33.947 7,48%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 15) 33.947 7,48%
Recreatie 27.798 6,13%
- Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen (art. 16) 22.998 5,07%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55 m2 (art. 17) 4.800 1,06%
Sport 23.198 5,11%
- Sport (art. 18) 23.198 5,11%
Verkeer 19.380 4,27%
- Verkeer (art. 19) 19.380 4,27%
Water 12.661 2,79%
- Water (art. 20) 8.026 1,77%
- Water - Waterkering (art. 21) 3.292 0,73%
- Water - Waterweg (art. 22) 1.343 0,30%
Wonen 84.203 18,55%
- Wonen (art. 23) 53.024 11,68%
- Wonen - Uiterwaardgebied (art. 24) 24.564 5,41%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 25) 6.615 1,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 3.544 0,78%
Leiding - Gas (art. 26) 2.901 0,64%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 27) 110 0,02%
Leiding - Riool (art. 28) 532 0,12%
Waarde 390.957 86,15%
Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 29) 31.028 6,84%
Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 30) 122.568 27,01%
Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 31) 63.281 13,94%
Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 32) 51.563 11,36%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 118.188 26,04%
Waarde - Ecologie (art. 34) 4.330 0,95%
Waterstaat 147.958 32,60%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 35) 7.471 1,65%
Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 36) 133.102 29,33%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 37) 6.863 1,51%
Waterstaat - Waterkering (art. 38) 521 0,11%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 33.464 7,37%
geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 42.1) 33.464 7,37%
Milieuzone 465 0,10%
milieuzone - teeltvrije zone (art. 42.2) 465 0,10%
Overige zone 650 0,14%
overige zone - gezamenlijk bijgebouw (art. 23.2.3) 650 0,14%
Vrijwaringszone 23.277 5,13%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 42.3) 1.774 0,39%
vrijwaringszone - dijk 2 (art. 42.4) 1.083 0,24%
vrijwaringszone - weg (art. 42.5) 20.421 4,50%
Wetgevingzone 8.512 1,88%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 44.1) 8.512 1,88%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Culemborgseweg Asch detail
Smalriemseweg Beusichem detail
Kalverlandseweg Eck en Wiel detail
Bulksestraat Ingen detail
Nieuwe weg Ingen detail
Rijnstraat Ingen detail
Woudstraat Ingen detail
Daver Kerk-Avezaath detail
Molenstraat Lienden detail
Panderweg Lienden detail

Meer weten over adressen?