Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Rijnbandijk 163, Maurik

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20150021
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20150021-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 23-06-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 25-06-2015
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 453 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Overig 364 80,24%
- Opslag (art. 3) 364 80,24%
Wonen 90 19,76%
- Wonen (art. 4) 90 19,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 453 100,00%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 5) 453 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 453 100,00%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 9.1) 307 67,77%
vrijwaringszone - dijk 2 (art. 9.2) 146 32,23%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, Rijnbandijk 163, Maurik vastgesteld 06-10-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Rijnbandijk 163, Maurik ontwerp 23-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, derde herziening reparatie Rijnbandijk 163 vastgesteld 30-09-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden vastgesteld 22-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, derde herziening vastgesteld 02-04-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?