Buitengebied, Rijnbandijk 163, Maurik

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20150021 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20150021-vg01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 453 100%

Enkelbestemming m2 %
- Opslag (art. 3) 364 80,24%

- Wonen (art. 4) 90 19,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 5) 453 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 9.1) 307 67,77%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 9.2) 146 32,23%