Buitengebied, zesde herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20150022 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20150022-on01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.060.131 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 71.529 6,75%

- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 4) 617.657 58,26%

- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 5) 9.458 0,89%
- Bedrijf - Beperkt (art. 6) 5.032 0,47%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 7) 9.446 0,89%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 8) 58.883 5,55%

- Gemengd - Landgoed (art. 9) 140.040 13,21%

- Groen - Beplantingsstrook (art. 10) 2.896 0,27%

- Natuur (art. 11) 404 0,04%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 12) 16.133 1,52%

- Recreatie - Buitensportaccommodatie (art. 13) 32.321 3,05%

- Sport (art. 14) 45.825 4,32%
- Sport - Manege (art. 15) 12.756 1,20%

- Water (art. 16) 2.181 0,21%

- Wonen (art. 17) 11.503 1,09%
- Wonen - Uiterwaardgebied (art. 18) 19.375 1,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 19) 7.126 0,67%

- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 20) 50.687 4,78%
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 21) 184.083 17,36%
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 22) 162.406 15,32%
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 23) 367.778 34,69%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 24) 273.897 25,84%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 25) 14.095 1,33%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 26) 94.390 8,90%
- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 693 0,07%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 31.1) 5.242 0,49%

- milieuzone - teeltvrije zone (art. 31.2) 29.035 2,74%

- overige zone - landschapsontwikkeling (art. 31.3) 432.812 40,83%
- overige zone - teeltondersteunende voorzieningen uitgesloten (art. 31.4) 97.312 9,18%

- veiligheidszone - 2 (art. 31.5) 691 0,07%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 31.6) 713 0,07%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 31.7) 4.488 0,42%
- vrijwaringszone - weg (art. 31.8) 31.501 2,97%