7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening heeft op 28-06-2016 de status vastgesteld gekregen door Buren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Buren
Dossier
NL.IMRO.0214.BUIBP20150022
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0214.BUIBP20150022-vg01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.063.119 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 71.529 6,73%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 2.371 0,22%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 5) 617.657 58,10%

- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 6) 9.458 0,89%
- Bedrijf - Beperkt (art. 7) 4.184 0,39%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 8) 9.446 0,89%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 9) 58.883 5,54%

- Gemengd - Landgoed (art. 10) 140.040 13,17%

- Groen - Beplantingsstrook (art. 11) 2.896 0,27%

- Natuur (art. 12) 399 0,04%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 13) 16.133 1,52%

- Recreatie - Buitensportaccommodatie (art. 14) 32.321 3,04%

- Sport (art. 15) 45.825 4,31%
- Sport - Manege (art. 16) 12.756 1,20%

- Water (art. 17) 2.803 0,26%

- Wonen (art. 18) 12.350 1,16%
- Wonen - Uiterwaardgebied (art. 19) 19.375 1,82%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 7.126 0,67%

- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 21) 50.687 4,77%
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 22) 184.078 17,31%
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 23) 165.399 15,56%
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 24) 367.778 34,59%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 25) 273.897 25,76%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 26) 14.675 1,38%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 27) 94.390 8,88%
- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 1.681 0,16%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 32.1) 5.242 0,49%

- milieuzone - teeltvrije zone (art. 32.2) 32.028 3,01%

- overige zone - landschapsontwikkeling (art. 32.3) 432.812 40,71%
- overige zone - teeltondersteunende voorzieningen uitgesloten (art. 32.4) 97.312 9,15%

- veiligheidszone - 2 (art. 32.5) 691 0,06%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 32.6) 1.626 0,15%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 32.7) 4.488 0,42%
- vrijwaringszone - weg (art. 32.8) 32.891 3,09%