Bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening

Bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening heeft op 28-06-2016 de status vastgesteld gekregen door Buren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0214.BUIBP20150022
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0214.BUIBP20150022-vg01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 1.063.119 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 71.529 6,73%
- Agrarisch (art. 3) 71.529 6,73%
Agrarisch met waarden 620.027 58,32%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 2.371 0,22%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 5) 617.657 58,10%
Bedrijf 81.972 7,71%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 6) 9.458 0,89%
- Bedrijf - Beperkt (art. 7) 4.184 0,39%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 8) 9.446 0,89%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 9) 58.883 5,54%
Gemengd 140.040 13,17%
- Gemengd - Landgoed (art. 10) 140.040 13,17%
Groen 2.896 0,27%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 11) 2.896 0,27%
Natuur 16.532 1,56%
- Natuur (art. 12) 399 0,04%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 13) 16.133 1,52%
Recreatie 32.321 3,04%
- Recreatie - Buitensportaccommodatie (art. 14) 32.321 3,04%
Sport 58.581 5,51%
- Sport (art. 15) 45.825 4,31%
- Sport - Manege (art. 16) 12.756 1,20%
Water 2.803 0,26%
- Water (art. 17) 2.803 0,26%
Wonen 31.725 2,98%
- Wonen (art. 18) 12.350 1,16%
- Wonen - Uiterwaardgebied (art. 19) 19.375 1,82%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 7.126 0,67%
- Leiding - Gas (art. 20) 7.126 0,67 %
Waarde 1.041.840 98,00%
- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 21) 50.687 4,77 %
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 22) 184.078 17,31 %
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 23) 165.399 15,56 %
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 24) 367.778 34,59 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 25) 273.897 25,76 %
Waterstaat 110.747 10,42%
- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 26) 14.675 1,38 %
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 27) 94.390 8,88 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 1.681 0,16 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 5.242 0,49%
- geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 32.1) 5.242 0,49 %
Milieuzone 32.028 3,01%
- milieuzone - teeltvrije zone (art. 32.2) 32.028 3,01 %
Overige zone 530.124 49,86%
- overige zone - landschapsontwikkeling (art. 32.3) 432.812 40,71 %
- overige zone - teeltondersteunende voorzieningen uitgesloten (art. 32.4) 97.312 9,15 %
Veiligheidszone 691 0,06%
- veiligheidszone - 2 (art. 32.5) 691 0,06 %
Vrijwaringszone 39.006 3,67%
- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 32.6) 1.626 0,15 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 32.7) 4.488 0,42 %
- vrijwaringszone - weg (art. 32.8) 32.891 3,09 %