Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, zesde herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20150022
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20150022-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 13-07-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.063.119 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 71.529 6,73%
- Agrarisch (art. 3) 71.529 6,73%
Agrarisch met waarden 620.027 58,32%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 2.371 0,22%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 5) 617.657 58,10%
Bedrijf 81.972 7,71%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 6) 9.458 0,89%
- Bedrijf - Beperkt (art. 7) 4.184 0,39%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 8) 9.446 0,89%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 9) 58.883 5,54%
Gemengd 140.040 13,17%
- Gemengd - Landgoed (art. 10) 140.040 13,17%
Groen 2.896 0,27%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 11) 2.896 0,27%
Natuur 16.532 1,56%
- Natuur (art. 12) 399 0,04%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 13) 16.133 1,52%
Recreatie 32.321 3,04%
- Recreatie - Buitensportaccommodatie (art. 14) 32.321 3,04%
Sport 58.581 5,51%
- Sport (art. 15) 45.825 4,31%
- Sport - Manege (art. 16) 12.756 1,20%
Water 2.803 0,26%
- Water (art. 17) 2.803 0,26%
Wonen 31.725 2,98%
- Wonen (art. 18) 12.350 1,16%
- Wonen - Uiterwaardgebied (art. 19) 19.375 1,82%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 7.126 0,67%
Leiding - Gas (art. 20) 7.126 0,67%
Waarde 1.041.840 98,00%
Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 21) 50.687 4,77%
Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 22) 184.078 17,31%
Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 23) 165.399 15,56%
Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 24) 367.778 34,59%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 25) 273.897 25,76%
Waterstaat 110.747 10,42%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 26) 14.675 1,38%
Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 27) 94.390 8,88%
Waterstaat - Waterkering (art. 28) 1.681 0,16%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 5.242 0,49%
geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 32.1) 5.242 0,49%
Milieuzone 32.028 3,01%
milieuzone - teeltvrije zone (art. 32.2) 32.028 3,01%
Overige zone 530.124 49,86%
overige zone - landschapsontwikkeling (art. 32.3) 432.812 40,71%
overige zone - teeltondersteunende voorzieningen uitgesloten (art. 32.4) 97.312 9,15%
Veiligheidszone 691 0,06%
veiligheidszone - 2 (art. 32.5) 691 0,06%
Vrijwaringszone 39.006 3,67%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 32.6) 1.626 0,15%
vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 32.7) 4.488 0,42%
vrijwaringszone - weg (art. 32.8) 32.891 3,09%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Buitengebied, Marsdijk 13 in Lienden ontwerp 28-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aalsdijk Buren detail
Hennisdijk Buren detail
Lutterveld Erichem detail
Bulksestraat Ingen detail
Culekampseweg Ingen detail
De Brei Ingen detail
Rijnstraat Ingen detail
Vossenpassenweg Ingen detail
Roodakker Kapel-Avezaath detail
Woerdsestraat Kerk-Avezaath detail

Meer weten over adressen?