Geo- en vastgoeddata op locatie:

Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20170023
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20170023-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 556.859 100%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 556.859 100,00%
geluidzone - industrie (art. 4.1) 556.859 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2017 ontwerp 09-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Reparatieplan verblijfsrecreatieterreinen vastgesteld 28-10-2014 detail naar de kaart
inpassingsplan Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel vastgesteld 24-09-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Reparatieplan verblijfsrecreatieterreinen ontwerp 20-05-2014 detail naar de kaart
aanwijzingsbesluit Buitengebied, Verblijfsrecreatieterreinen vastgesteld 02-04-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Elektronisch BSR-blad nummer 2, 6 juni 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verkeersbesluit gemeente Neder-Betuwe - tijdelijke maatregelen 29 mei 2019 centrum Opheusden - Opheusden 27-05-2019 27-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ommerenveldseweg Ommeren detail
Blauwe Kampseweg Zoelen detail
Grotebrugse Grintweg Zoelen detail
Zoelense Zandweg Zoelen detail

Meer weten over adressen?