• Bestemmingsplannen»
  • Buren»
  • gerechtelijke uitspraak Raad van State bestemmingsplan Buitengebied, Tielsestraat, Maurik (tankstation)

gerechtelijke uitspraak Raad van State bestemmingsplan Buitengebied, Tielsestraat, Maurik (tankstation)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIGU20110008 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0214.BUIGU20110008-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.900 100%

Besluitgebied naam m2 %
gerechtelijke uitspraak Raad van State bestemmingsplan Buitengebied, Tielsestraat, Maurik (tankstation) 2.900 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%