Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Vogelenzangseweg 50/52

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIOMG2014001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIOMG2014001-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-01-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 16.217 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Buitengebied, Vogelenzangseweg 50/52 16.217 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 16.217 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening ontwerp 06-11-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Buitengebied, Vogelenzangseweg 50/52 vastgesteld 20-01-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Notitie Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Neder-Betuwe 24-06-2019 24-08-2019 detail
overig Geaccepteerde melding activiteitenbesluit, Rhenenseweg 5 in Lienden 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, Verbrughweg 16 in Lienden 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Vogelenzangseweg Lienden detail

Meer weten over adressen?