Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Eiland van Maurik 7, Maurik (paviljoen)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIOMG2015007
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIOMG2015007-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-06-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 29-07-2015
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 133 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Buitengebied, Eiland van Maurik 7, Maurik (paviljoen) 133 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak Buitengebied, Eiland van Maurik 7, Maurik (paviljoen) 133 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Buitengebied, Eiland van Maurik 7, Maurik (paviljoen) vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, derde herziening vastgesteld 02-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, derde herziening ontwerp 22-11-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking Bodemverontreiniging in Doorn: Heuvelweg 1 (UT158100176) 27-06-2019 27-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering nabij Maarsbergseweg, in Leersum (UT158100051) 27-06-2019 27-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Acceptatie vuurwerkmelding, locatie: Speelweide Drieklinken te Driebergen-Rijsenburg 27-06-2019 27-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet voor bedrijven gelegen in Leersum, Overberg en Maarsbergen 27-06-2019 27-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Acceptatie vuurwerkmelding, locatie: park aan Bovenpad te Leersum 27-06-2019 27-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?