Geo- en vastgoeddata op locatie:

Omgevingsvergunning Buitengebied, Tielsestraat 72 in Maurik

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIOMG2016014
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIOMG2016014-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-08-2016
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 29.731 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Buitengebied, Tielsestraat 72 in Maurik 29.731 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 29.731 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Buitengebied, Tielsestraat 72 in Maurik vastgesteld 31-08-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Buitengebied, Tielsestraat 72 in Maurik ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Tielsestraat Maurik detail

Meer weten over adressen?