Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Lekdijk Oost 36 in Zoelmond

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIOMG2017012
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIOMG2017012-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 20-05-2016
Teksten besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.370 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Buitengebied, Lekdijk Oost 36 in Zoelmond 1.370 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 1.370 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Buitengebied, Lekdijk Oost 36 in Zoelmond vastgesteld 02-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Buitengebied, Lekdijk Oost 36 in Zoelmond ontwerp 20-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden vastgesteld 22-05-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Lekdijk Oost Zoelmond detail

Meer weten over adressen?