Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Bulksestraat 1 te Ingen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIOMG2017015
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIOMG2017015-on02
Planstatusontwerp
Datum planstatus 20-03-2017
Teksten besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 168.403 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Buitengebied, Bulksestraat 1 te Ingen 168.403 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 168.403 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, 4e herziening vastgesteld 20-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, 4e herziening ontwerp 12-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Reparatieplan buitengebied 2012 ontwerp 02-01-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Het Woud ongenummerd in Ingen 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bulksestraat Ingen detail

Meer weten over adressen?