Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Ravenswaaijsesteeg 41 in Ravenswaaij

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIOMG2017017
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIOMG2017017-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 06-03-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 22-03-2017
Teksten besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 375 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Buitengebied, Ravenswaaijsesteeg 41 in Ravenswaaij 375 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 375 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Concept omgevingsvergunning ter inzage, Zandekkers II in Ravenswaaij 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?