Buitengebied, Ravenswaaijsesteeg 41 in Ravenswaaij

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIOMG2017017 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.BUIOMG2017017-on01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 375 100%

Besluitgebied naam m2 %
Buitengebied, Ravenswaaijsesteeg 41 in Ravenswaaij 375 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.