Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, ZB De Akker 10 in Ingen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIOMG2018002
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIOMG2018002-vs01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-05-2019
Officiële bekendmaking staatscourant 05-06-2019
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.776 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Buitengebied, ZB De Akker 10 in Ingen 2.776 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 2.776 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Reparatieplan buitengebied 2012 ontwerp 02-01-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Het Woud ongenummerd in Ingen 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, De Akker 10b in Ingen 05-06-2019 05-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?