Geo- en vastgoeddata op locatie:

Rijnbandijk 213-217

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIOMG2019001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIOMG2019001-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-05-2019
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 908 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Rijnbandijk 213-217 908 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 908 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden vastgesteld 22-05-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Rijnbandijk 223 in Rijswijk 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, Rijnbandijk tussen 213 en 217 in Rijswijk 05-06-2019 05-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?