projectbesluit Buitengebied, Landgoed Het Eng II en Lekdijk Oost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIPB20100003 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BUIPB20100003-on01 Planstatus ontwerp Teksten bijlage bij besluitdocument   bijlage bij voorschriften/regels   besluitdocument   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 76.645 100%

Besluitgebied naam m2 %
projectbesluit Buitengebied, Landgoed Het Eng II en Lekdijk Oost 76.645 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Lekdijk Oost