Geo- en vastgoeddata op locatie:

projectbesluit Buitengebied, Landgoed Het Eng II en Lekdijk Oost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIPB20100003
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIPB20100003-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-09-2010
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   voorschriften/regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 76.645 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
projectbesluit Buitengebied, Landgoed Het Eng II en Lekdijk Oost 76.645 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak projectbesluit Buitengebied, Landgoed Het Eng II en Lekdijk Oost 76.645 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kernen Buren vastgesteld 25-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden vastgesteld 22-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buren kernen ontwerp 31-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening vastgesteld 27-03-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening ontwerp 09-11-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning geweigerd, Beneden Molenweg 3 in Beusichem 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Lekdijk Oost Beusichem detail

Meer weten over adressen?