Geo- en vastgoeddata op locatie:

Provincialeweg 1, Lienden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIPB20100004
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIPB20100004-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-02-2011
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 23.508 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Provincialeweg 1, Lienden 23.508 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 23.508 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening vastgesteld 27-03-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening ontwerp 09-11-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Provincialeweg 1, Lienden onherroepelijk 08-04-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Provincialeweg 1, Lienden vastgesteld 15-02-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Provincialeweg 1, Lienden ontwerp 22-12-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Notitie Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Neder-Betuwe 24-06-2019 24-08-2019 detail
overig Geaccepteerde melding activiteitenbesluit, Rhenenseweg 5 in Lienden 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, Verbrughweg 16 in Lienden 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Provincialeweg Lienden detail

Meer weten over adressen?