Geo- en vastgoeddata op locatie:

Projectbesluit Achtmorgenstraat 2 te Buren

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIPB20100005
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIPB20100005-vi01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 08-10-2010
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 22.711 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Projectbesluit Achtmorgenstraat 2 te Buren 22.711 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Projectbesluit Achtmorgenstraat 2 22.711 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening vastgesteld 27-03-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening ontwerp 09-11-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Projectbesluit Achtmorgenstraat 2 te Buren onherroepelijk 08-10-2010 detail naar de kaart
projectbesluit Projectbesluit Achtmorgenstraat 2 te Buren vastgesteld 24-08-2010 detail naar de kaart
projectbesluit Projectbesluit Achtmorgenstraat 2 te Buren ontwerp 30-06-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achtmorgenstraat Buren detail

Meer weten over adressen?