Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Erichemsekade 18/19

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUITO20100001
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUITO20100001-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 31-03-2010
Teksten bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 692 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Buitengebied, Erichemsekade 18/19 692 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Tijdelijke ontheffing Buitengebied, Erichemsekade 18/19 692 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
tijdelijke ontheffing buitenplans Buitengebied, Erichemsekade 18/19 vastgesteld 30-06-2010 detail naar de kaart
tijdelijke ontheffing buitenplans Buitengebied, Erichemsekade 18/19 ontwerp 31-03-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Kadernota Inkoop en aanbesteden BWB, gemeente West Betuwe 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Kadernota Inkoop en Aanbesteden BWB 2019-2023, Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Nummerbeschikking, Blanckestyn 11, Meteren 19-06-2019 19-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Delegatiebesluit omgevingsrecht 19-06-2019 19-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verleende omgevingsvergunning, kappen van 119 risicobomen, diverse locaties, West Betuwe 19-06-2019 19-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?