Geo- en vastgoeddata op locatie:

Voorbereidingsbesluit Lienden Windmolenpark

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIVB20100001
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIVB20100001-vi01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 12-04-2011
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 935.617 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Voorbereidingsbesluit Lienden Windmolenpark 935.617 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
nieuw besluitvlak 935.617 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Plattelandswoningen vastgesteld 31-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, derde herziening vastgesteld 02-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, derde herziening ontwerp 22-11-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening vastgesteld 27-03-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening ontwerp 09-11-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Notitie Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Neder-Betuwe 24-06-2019 24-08-2019 detail
overig Geaccepteerde melding activiteitenbesluit, Rhenenseweg 5 in Lienden 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, Verbrughweg 16 in Lienden 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Schaapsteeg Lienden detail

Meer weten over adressen?