Geo- en vastgoeddata op locatie:

Reparaties Bestemmingsplan Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIVB20130003
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIVB20130003-vi01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 190.042 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Reparaties Bestemmingsplan Buitengebied 190.042 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak Balferenseweg 1 Lienden 3.843 2%
Besluitvlak Bloembosweg 7 Ommeren 3.640 2%
Besluitvlak Breedslagseweg 1en3 Maurik 19.503 10%
Besluitvlak Bulksestraat 13 Ingen 11.260 6%
Besluitvlak de Akker 17 19 en 21 Ingen 5.180 3%
Besluitvlak De Brei 1D Ingen 2.976 2%
Besluitvlak De Brei 5en7 Ingen 5.589 3%
Besluitvlak De Heuvel 20en22 Rijswijk 5.003 3%
Besluitvlak De Heuvel 46 Rijswijk 4.649 2%
Besluitvlak Erichemseweg 68 Erichem 4.080 2%
Besluitvlak Essebroek 2 Ingen 4.869 3%
Besluitvlak Ganzert 20 Eck en Wiel 7.353 4%
Besluitvlak Ganzert 4en4a Ingen 5.782 3%
Besluitvlak Haagweg naast6 Maurik 10.007 5%
Besluitvlak Hoek Wielseweg Rijnbandijk Eck en Wiel 8.480 4%
Besluitvlak Hogebrinksestraat 16 Lienden 7.367 4%
Besluitvlak Hogebrinksestraat 1 Lienden 7.142 4%
Besluitvlak Huisgardsesteeg 14 Zoelen 1.364 1%
Besluitvlak Langewei 2 Lienden 5.135 3%
Besluitvlak Molenstraat 71en73 Lienden 7.963 4%
Besluitvlak Ommerenveldseweg 23en25 Ommeren 3.942 2%
Besluitvlak Ommerenveldseweg 33 35 en 35a Ommeren 5.368 3%
Besluitvlak Ommerenveldseweg 63en63A Ommeren 4.842 3%
Besluitvlak Rijnstraat 1 Eck en Wiel 6.618 3%
Besluitvlak Rijnstraat 30 Lienden 1.431 1%
Besluitvlak Tielsestraat 67 Maurik 6.510 3%
Besluitvlak Tielseweg 34en34A Eck en Wiel 7.242 4%
Besluitvlak Veerweg 1 Eck en Wiel 1.283 1%
Besluitvlak Wielseweg 1 Eck en Wiel 1.010 1%
Besluitvlak Wielseweg 35en37 Eck en Wiel 6.357 3%
Besluitvlak Woerd 1 Kerk-Avezaath 1.976 1%
Besluitvlak Woerdsestraat 1 Kerk-Avezaath 3.468 2%
Besluitvlak Woerdsestraat 9 Kerk-Avezaath 3.820 2%
Besluitvlak Zevenmorgen 30 Ingen 3.566 2%
Besluitvlak Zevenmorgen 6 Ingen 1.426 1%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening ontwerp 06-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Het Woud ongenummerd in Ingen 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ganzert Eck en Wiel detail
Rijnstraat Eck en Wiel detail
Veerweg Eck en Wiel detail
Wielseweg Eck en Wiel detail
Erichemseweg Erichem detail
Bulksestraat Ingen detail
De Akker Ingen detail
De Brei Ingen detail
Essebroek Ingen detail
Ganzert Ingen detail

Meer weten over adressen?