6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buren, herziening 2017 heeft op 26-01-2017 de status ontwerp gekregen door Buren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Buren
Dossier
NL.IMRO.0214.BURBP2016001
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0214.BURBP2016001-on01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.321.661 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 20.405 1,54%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 14.964 1,13%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 5) 931.383 70,47%

- Bedrijf (art. 6) 7.666 0,58%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 7) 4.384 0,33%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 8) 6.726 0,51%

- Centrum (art. 9) 10.020 0,76%

- Detailhandel (art. 10) 3.009 0,23%

- Gemengd - Landgoed (art. 11) 60.997 4,62%

- Groen (art. 12) 4.592 0,35%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 13) 6.310 0,48%

- Maatschappelijk (art. 14) 6.815 0,52%

- Recreatie - Centrrale voorzieningen (art. 15) 3.441 0,26%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 16) 13.215 1,00%
- Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen (art. 17) 5.011 0,38%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55 m2 (art. 18) 22.787 1,72%

- Tuin - Gaarde (art. 19) 389 0,03%

- Verkeer (art. 20) 4.670 0,35%

- Wonen - Buitengebied (art. 21) 4.068 0,31%
- Wonen - Kern (art. 22) 5.811 0,44%
- Wonen - Landhuis (art. 24) 9.397 0,71%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 23) 5.064 0,38%
- Leiding - Riool (art. 25) 2.964 0,22%

- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 26) 87.965 6,66%
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 27) 836.348 63,28%
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 28) 73.481 5,56%
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 29) 107.874 8,16%
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 30) 51.370 3,89%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 981.454 74,26%
- Waarde - Culuurhistorie karakteristiek (art. 32) 214 0,02%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 33) 18.541 1,40%
- Waterstaat - Waterkering (art. 34) 5.247 0,40%
- Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 35) 1 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 39.1) 20.565 1,56%

- milieuzone - teeltvrije zone (art. 39.2) 8.334 0,63%

- overige zone - bosontwikkelingszone (art. 41.1) 6.726 0,51%
- overige zone - maximaal 13 woningen (art. 39) 4.091 0,31%
- overige zone - milieugevoelige functies uitgesloten (art. 39) 4.850 0,37%

- veiligheidszone - 2 (art. 39.5) 16.645 1,26%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 39.6) 5.993 0,45%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 39.5) 18.224 1,38%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 39.9) 160 0,01%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 39.8) 41.414 3,13%
- vrijwaringszone - weg (art. 39.10) 132.981 10,06%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 28 (art. 41.2) 5.415 0,41%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied doejenburg (art. 39.12) 163.660 12,38%