Bestemmingsplan Buren, herziening 2017

Bestemmingsplan Buren, herziening 2017 heeft op 26-01-2017 de status ontwerp gekregen door Buren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0214.BURBP2016001
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0214.BURBP2016001-on01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 1.321.661 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 20.405 1,54%
- Agrarisch (art. 3) 20.405 1,54%
Agrarisch met waarden 946.347 71,60%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 14.964 1,13%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 5) 931.383 70,47%
Bedrijf 18.776 1,42%
- Bedrijf (art. 6) 7.666 0,58%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 7) 4.384 0,33%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 8) 6.726 0,51%
Centrum 10.020 0,76%
- Centrum (art. 9) 10.020 0,76%
Detailhandel 3.009 0,23%
- Detailhandel (art. 10) 3.009 0,23%
Gemengd 60.997 4,62%
- Gemengd - Landgoed (art. 11) 60.997 4,62%
Groen 10.902 0,82%
- Groen (art. 12) 4.592 0,35%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 13) 6.310 0,48%
Maatschappelijk 6.815 0,52%
- Maatschappelijk (art. 14) 6.815 0,52%
Recreatie 44.454 3,36%
- Recreatie - Centrrale voorzieningen (art. 15) 3.441 0,26%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 16) 13.215 1,00%
- Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen (art. 17) 5.011 0,38%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55 m2 (art. 18) 22.787 1,72%
Tuin 389 0,03%
- Tuin - Gaarde (art. 19) 389 0,03%
Verkeer 4.670 0,35%
- Verkeer (art. 20) 4.670 0,35%
Wonen 19.275 1,46%
- Wonen - Buitengebied (art. 21) 4.068 0,31%
- Wonen - Kern (art. 22) 5.811 0,44%
- Wonen - Landhuis (art. 24) 9.397 0,71%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 8.027 0,61%
- Leiding - Gas (art. 23) 5.064 0,38 %
- Leiding - Riool (art. 25) 2.964 0,22 %
Waarde 2.138.707 161,82%
- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 26) 87.965 6,66 %
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 27) 836.348 63,28 %
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 28) 73.481 5,56 %
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 29) 107.874 8,16 %
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 30) 51.370 3,89 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 981.454 74,26 %
- Waarde - Culuurhistorie karakteristiek (art. 32) 214 0,02 %
Waterstaat 23.789 1,80%
- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 33) 18.541 1,40 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 34) 5.247 0,40 %
- Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 35) 1 0,00 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 20.565 1,56%
- geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 39.1) 20.565 1,56 %
Milieuzone 8.334 0,63%
- milieuzone - teeltvrije zone (art. 39.2) 8.334 0,63 %
Overige zone 15.667 1,19%
- overige zone - bosontwikkelingszone (art. 41.1) 6.726 0,51 %
- overige zone - maximaal 13 woningen (art. 39) 4.091 0,31 %
- overige zone - milieugevoelige functies uitgesloten (art. 39) 4.850 0,37 %
Veiligheidszone 16.645 1,26%
- veiligheidszone - 2 (art. 39.5) 16.645 1,26 %
Vrijwaringszone 198.772 15,04%
- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 39.6) 5.993 0,45 %
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 39.5) 18.224 1,38 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 39.9) 160 0,01 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 39.8) 41.414 3,13 %
- vrijwaringszone - weg (art. 39.10) 132.981 10,06 %
Wetgevingzone 169.075 12,79%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 28 (art. 41.2) 5.415 0,41 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied doejenburg (art. 39.12) 163.660 12,38 %