Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buren, herziening 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BURBP2016001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BURBP2016001-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 23-08-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.377.413 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 20.405 1,48%
- Agrarisch (art. 3) 20.405 1,48%
Agrarisch met waarden 946.348 68,70%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 14.966 1,09%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 5) 931.382 67,62%
Bedrijf 18.776 1,36%
- Bedrijf (art. 6) 7.666 0,56%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 7) 4.384 0,32%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 8) 6.726 0,49%
Bedrijventerrein 128.429 9,32%
- Bedrijventerrein (art. 9) 128.429 9,32%
Centrum 15.568 1,13%
- Centrum (art. 10) 15.568 1,13%
Detailhandel 3.009 0,22%
- Detailhandel (art. 11) 3.009 0,22%
Gemengd 60.997 4,43%
- Gemengd - Landgoed (art. 12) 60.997 4,43%
Groen 24.328 1,77%
- Groen (art. 13) 12.627 0,92%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 14) 11.701 0,85%
Maatschappelijk 8.483 0,62%
- Maatschappelijk (art. 15) 8.483 0,62%
Recreatie 44.454 3,23%
- Recreatie - Centrrale voorzieningen (art. 16) 3.441 0,25%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 17) 13.215 0,96%
- Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen (art. 18) 5.011 0,36%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55 m2 (art. 19) 22.787 1,65%
Sport 46.862 3,40%
- Sport (art. 20) 46.862 3,40%
Tuin 811 0,06%
- Tuin - Gaarde (art. 21) 811 0,06%
Verkeer 27.824 2,02%
- Verkeer (art. 23) 27.824 2,02%
Water 3.606 0,26%
- Water (art. 22) 3.606 0,26%
Wonen 25.076 1,82%
- Wonen - Buitengebied (art. 24) 6.173 0,45%
- Wonen - Kern (art. 25) 9.506 0,69%
- Wonen - Landhuis (art. 26) 9.397 0,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 7.680 0,56%
Leiding - Gas (art. 27) 5.499 0,40%
Leiding - Riool (art. 28) 2.181 0,16%
Waarde 2.160.994 156,89%
Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 29) 88.302 6,41%
Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 30) 823.724 59,80%
Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 31) 102.207 7,42%
Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 32) 107.886 7,83%
Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 33) 51.715 3,75%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 34) 987.002 71,66%
Waarde - Ecologie (art. 36) 158 0,01%
Waterstaat 25.417 1,85%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 37) 18.761 1,36%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 38) 1.408 0,10%
Waterstaat - Waterkering (art. 39) 5.247 0,38%
Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 40) 1 0,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 20.442 1,48%
geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 44.1) 20.442 1,48%
Milieuzone 8.335 0,61%
milieuzone - teeltvrije zone (art. 44.2) 8.335 0,61%
Overige zone 15.667 1,14%
overige zone - bosontwikkelingszone (art. 46.1) 6.726 0,49%
overige zone - maximaal 13 woningen (art. 44) 4.091 0,30%
overige zone - milieugevoelige functies uitgesloten (art. 44) 4.850 0,35%
Veiligheidszone 16.649 1,21%
veiligheidszone - 2 (art. 44.5) 16.649 1,21%
Vrijwaringszone 203.361 14,76%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 44.6) 5.993 0,44%
vrijwaringszone - dijk 2 (art. 44.7) 18.224 1,32%
vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 44.9) 161 0,01%
vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 44.8) 46.263 3,36%
vrijwaringszone - weg (art. 44.10) 132.720 9,64%
Wetgevingzone 5.415 0,39%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 28 (art. 46.2) 5.415 0,39%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening ontwerp 10-02-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kerkpad Asch detail
Molenkade Beusichem detail
Smalriemseweg Beusichem detail
Hennisdijk Buren detail
Veerweg Eck en Wiel detail
Erichemseweg Erichem detail
De Akker Ingen detail
P. van Westrhenenweg Ingen detail
Verhuizensestraat Ingen detail
Zevenmorgen Ingen detail

Meer weten over adressen?