Buren, herziening 2018

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BURBP2018001 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.BURBP2018001-on01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 243.972 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 7.656 3,14%

- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 4) 40.549 16,62%

- Bedrijf (art. 5) 24.473 10,03%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 6) 14.839 6,08%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 7) 313 0,13%

- Cultuur en ontspanning (art. 8) 3.526 1,45%

- Detailhandel (art. 9) 817 0,33%

- Gemengd - Landgoed (art. 10) 111.651 45,76%

- Groen (art. 11) 144 0,06%
- Groen - Beplantingstrook (art. 12) 8.897 3,65%

- Maatschappelijk (art. 13) 1.098 0,45%

- Recreatie - Eiland van maurik (art. 14) 277 0,11%
- Recreatie - Golfterrein (art. 15) 951 0,39%

- Tuin - Gaarde (art. 16) 1.658 0,68%

- Verkeer (art. 17) 226 0,09%

- Water (art. 18) 983 0,40%

- Wonen - Buitengebied (art. 19) 17.376 7,12%
- Wonen - Kern (art. 20) 3.614 1,48%
- Wonen - Landhuis (art. 21) 4.926 2,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 22) 14.562 5,97%
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 23) 112.370 46,06%
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 24) 24.759 10,15%
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 25) 4.868 2,00%
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 26) 171 0,07%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 52.577 21,55%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 28) 8.745 3,58%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 29) 619 0,25%
- Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 30) 928 0,38%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - teeltvrije zone (art. 34.1) 18.709 7,67%

- overige zone - bosontwikkelingszone (art. 34.2) 16.268 6,67%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 34.3) 628 0,26%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 34.4) 185 0,08%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 186m (art. 34.4) 124 0,05%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 209m (art. 34.4) 122 0,05%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 220m (art. 34.4) 595 0,24%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 34.4) 961 0,39%
- vrijwaringszone - weg (art. 34.5) 12.029 4,93%