Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buren, herziening 2018

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BURBP2018001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BURBP2018001-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 05-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 27-02-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 243.972 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 7.656 3,14%
- Agrarisch (art. 3) 7.656 3,14%
Agrarisch met waarden 40.549 16,62%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 4) 40.549 16,62%
Bedrijf 39.625 16,24%
- Bedrijf (art. 5) 24.473 10,03%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 6) 14.839 6,08%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 7) 313 0,13%
Cultuur en ontspanning 3.526 1,45%
- Cultuur en ontspanning (art. 8) 3.526 1,45%
Detailhandel 817 0,33%
- Detailhandel (art. 9) 817 0,33%
Gemengd 111.651 45,76%
- Gemengd - Landgoed (art. 10) 111.651 45,76%
Groen 9.041 3,71%
- Groen (art. 11) 144 0,06%
- Groen - Beplantingstrook (art. 12) 8.897 3,65%
Maatschappelijk 1.098 0,45%
- Maatschappelijk (art. 13) 1.098 0,45%
Recreatie 1.228 0,50%
- Recreatie - Eiland van maurik (art. 14) 277 0,11%
- Recreatie - Golfterrein (art. 15) 951 0,39%
Tuin 1.658 0,68%
- Tuin - Gaarde (art. 16) 1.658 0,68%
Verkeer 226 0,09%
- Verkeer (art. 17) 226 0,09%
Water 983 0,40%
- Water (art. 18) 983 0,40%
Wonen 25.915 10,62%
- Wonen - Buitengebied (art. 19) 17.376 7,12%
- Wonen - Kern (art. 20) 3.614 1,48%
- Wonen - Landhuis (art. 21) 4.926 2,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 209.307 85,79%
Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 22) 14.562 5,97%
Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 23) 112.370 46,06%
Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 24) 24.759 10,15%
Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 25) 4.868 2,00%
Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 26) 171 0,07%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 52.577 21,55%
Waterstaat 10.292 4,22%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 28) 8.745 3,58%
Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 29) 619 0,25%
Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 30) 928 0,38%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 18.709 7,67%
milieuzone - teeltvrije zone (art. 34.1) 18.709 7,67%
Overige zone 16.268 6,67%
overige zone - bosontwikkelingszone (art. 34.2) 16.268 6,67%
Vrijwaringszone 14.644 6,00%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 34.3) 628 0,26%
vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 34.4) 185 0,08%
vrijwaringszone - molenbiotoop 186m (art. 34.4) 124 0,05%
vrijwaringszone - molenbiotoop 209m (art. 34.4) 122 0,05%
vrijwaringszone - molenbiotoop 220m (art. 34.4) 595 0,24%
vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 34.4) 961 0,39%
vrijwaringszone - weg (art. 34.5) 12.029 4,93%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Buitengebied, Tielsestraat 72 in Maurik vastgesteld 31-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Buitengebied, Tielsestraat 72 in Maurik ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Buitengebied, Marsdijk 13 in Lienden ontwerp 28-01-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hulsterstraat Buren detail
Molenwal Buren detail
De Brei Ingen detail
De Steeg Ingen detail
Dr. A.R. Holplein Ingen detail
Kerkpad Ingen detail
Nieuwe Steeg Ingen detail
Vossenpassenweg Ingen detail
Lienderveldsestraat Lienden detail
Marsdijk Lienden detail

Meer weten over adressen?