Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buren, herziening 2018

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BURBP2018001
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0214.BURBP2018001-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-07-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 16-08-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 289.754 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 7.656 2,64%
- Agrarisch (art. 3) 7.656 2,64%
Agrarisch met waarden 40.551 13,99%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 4) 40.551 13,99%
Bedrijf 24.787 8,55%
- Bedrijf (art. 5) 24.473 8,45%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 6) 313 0,11%
Cultuur en ontspanning 3.526 1,22%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 3.526 1,22%
Detailhandel 817 0,28%
- Detailhandel (art. 8) 817 0,28%
Gemengd 111.650 38,53%
- Gemengd - Landgoed (art. 9) 111.650 38,53%
Groen 9.041 3,12%
- Groen (art. 10) 144 0,05%
- Groen - Beplantingstrook (art. 11) 8.897 3,07%
Maatschappelijk 1.098 0,38%
- Maatschappelijk (art. 12) 1.098 0,38%
Recreatie 1.228 0,42%
- Recreatie - Eiland van maurik (art. 13) 277 0,10%
- Recreatie - Golfterrein (art. 14) 951 0,33%
Sport 48.967 16,90%
- Sport (art. 15) 48.967 16,90%
Tuin 1.658 0,57%
- Tuin - Gaarde (art. 16) 1.658 0,57%
Verkeer 523 0,18%
- Verkeer (art. 17) 523 0,18%
Water 983 0,34%
- Water (art. 18) 983 0,34%
Wonen 37.270 12,86%
- Wonen - Buitengebied (art. 19) 20.373 7,03%
- Wonen - Kern (art. 20) 7.987 2,76%
- Wonen - Landhuis (art. 21) 4.926 1,70%
- Wonen - Maurik oost (art. 22) 3.984 1,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 201.880 69,67%
Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 23) 14.562 5,03%
Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 24) 102.791 35,48%
Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 25) 26.910 9,29%
Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 26) 4.868 1,68%
Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 27) 171 0,06%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 28) 52.579 18,15%
Waterstaat 10.292 3,55%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 29) 8.745 3,02%
Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 30) 619 0,21%
Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 31) 928 0,32%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 18.711 6,46%
milieuzone - teeltvrije zone (art. 35.1) 18.711 6,46%
Overige zone 1.429 0,49%
overige zone - bosontwikkelingszone (art. 35.2) 1.429 0,49%
Veiligheidszone 3.070 1,06%
veiligheidszone - 2 (art. 35.3) 3.070 1,06%
Vrijwaringszone 15.965 5,51%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 35.4) 628 0,22%
vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 35.5) 185 0,06%
vrijwaringszone - molenbiotoop 186m (art. 35.5) 124 0,04%
vrijwaringszone - molenbiotoop 209m (art. 35.5) 122 0,04%
vrijwaringszone - molenbiotoop 220m (art. 35.5) 895 0,31%
vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 35.5) 961 0,33%
vrijwaringszone - weg (art. 35.6) 13.050 4,50%
Wetgevingzone 21.011 7,25%
wetgevingzone - wijzigingsgebied wegbestemmen woningbouw (art. 35) 21.011 7,25%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Buitengebied, Marsdijk 13 in Lienden ontwerp 28-01-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Buitengebied, Eiland van Maurik ongenummerd, Maurik (kiosk) vastgesteld 23-07-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Dr. Guepinlaan 11 Ommeren ontwerp 08-07-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterstraat Asch detail
Appelgaard Buren detail
Hulsterstraat Buren detail
Marijkelaan Buren detail
Molenwal Buren detail
Prins Willem-Alexanderstraat Buren detail
De Brei Ingen detail
De Steeg Ingen detail
Dr. A.R. Holplein Ingen detail
Kerkpad Ingen detail

Meer weten over adressen?