Buren, herziening 2018

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BURBP2018001 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0214.BURBP2018001-vg01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 289.754 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 7.656 2,64%

- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 4) 40.551 13,99%

- Bedrijf (art. 5) 24.473 8,45%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 6) 313 0,11%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 3.526 1,22%

- Detailhandel (art. 8) 817 0,28%

- Gemengd - Landgoed (art. 9) 111.650 38,53%

- Groen (art. 10) 144 0,05%
- Groen - Beplantingstrook (art. 11) 8.897 3,07%

- Maatschappelijk (art. 12) 1.098 0,38%

- Recreatie - Eiland van maurik (art. 13) 277 0,10%
- Recreatie - Golfterrein (art. 14) 951 0,33%

- Sport (art. 15) 48.967 16,90%

- Tuin - Gaarde (art. 16) 1.658 0,57%

- Verkeer (art. 17) 523 0,18%

- Water (art. 18) 983 0,34%

- Wonen - Buitengebied (art. 19) 20.373 7,03%
- Wonen - Kern (art. 20) 7.987 2,76%
- Wonen - Landhuis (art. 21) 4.926 1,70%
- Wonen - Maurik oost (art. 22) 3.984 1,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 23) 14.562 5,03%
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 24) 102.791 35,48%
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 25) 26.910 9,29%
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 26) 4.868 1,68%
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 27) 171 0,06%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 28) 52.579 18,15%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 29) 8.745 3,02%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 30) 619 0,21%
- Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 31) 928 0,32%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - teeltvrije zone (art. 35.1) 18.711 6,46%

- overige zone - bosontwikkelingszone (art. 35.2) 1.429 0,49%

- veiligheidszone - 2 (art. 35.3) 3.070 1,06%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 35.4) 628 0,22%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 35.5) 185 0,06%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 186m (art. 35.5) 124 0,04%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 209m (art. 35.5) 122 0,04%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 220m (art. 35.5) 895 0,31%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 35.5) 961 0,33%
- vrijwaringszone - weg (art. 35.6) 13.050 4,50%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied wegbestemmen woningbouw (art. 35) 21.011 7,25%