Geo- en vastgoeddata op locatie:

Maurik, Kersentuin

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BURBP2018002
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0214.BURBP2018002-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-03-2019
Officiële bekendmaking staatscourant 10-04-2019
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.445 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 760 8,05%
- Groen (art. 3) 760 8,05%
Verkeer 3.530 37,37%
- Verkeer (art. 4) 3.530 37,37%
Wonen 5.155 54,58%
- Wonen (art. 5) 5.155 54,58%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kernen Buren vastgesteld 25-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buren kernen ontwerp 31-01-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, Eendrachtstraat 15 in Maurik 05-06-2019 05-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Homoetsestraat 1b in Maurik (Rectificatie) 31-05-2019 31-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Valentijnstraat Maurik detail

Meer weten over adressen?