Bestemmingsplan Buren, herziening 2019

Bestemmingsplan Buren, herziening 2019 heeft op 19-05-2020 de status vastgesteld gekregen door Buren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0214.BURBP2019001
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0214.BURBP2019001-vg01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 288.369 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 8.856 3,07%
- Agrarisch (art. 3) 8.856 3,07%
Agrarisch met waarden 73.254 25,40%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 5.585 1,94%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 5) 67.669 23,47%
Bedrijf 11.573 4,01%
- Bedrijf - Beperkt (art. 6) 11.015 3,82%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 7) 558 0,19%
Gemengd 134.348 46,59%
- Gemengd - Landgoed (art. 8) 134.348 46,59%
Tuin 1.958 0,68%
- Tuin - Gaarde (art. 9) 1.958 0,68%
Water 152 0,05%
- Water (art. 10) 152 0,05%
Wonen 48.235 16,73%
- Wonen - Buitengebied (art. 11) 8.889 3,08%
- Wonen - Kern (art. 12) 2.125 0,74%
- Wonen - Landgoed (art. 13) 18.646 6,47%
- Wonen - Landhuis (art. 14) 18.400 6,38%
- Wonen - Maurik oost (art. 15) 174 0,06%
Woongebied 9.993 3,47%
- Woongebied - Uit te werken - 2 (art. 16) 9.993 3,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Waarde 464.547 161,09%
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 17) 150.057 52,04 %
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 18) 84.498 29,30 %
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 19) 9.820 3,41 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 20) 220.172 76,35 %
Waterstaat 2.311 0,80%
- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 21) 724 0,25 %
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 22) 558 0,19 %
- Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 23) 1.029 0,36 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 41.471 14,38%
- milieuzone - 1 (art. 27.1) 20.442 7,09 %
- milieuzone - 2 (art. 27.2) 79 0,03 %
- milieuzone - teeltvrije zone (art. 27.4) 20.951 7,27 %
Overige zone 3.488 1,21%
- overige zone - bosontwikkelingszone (art. 27.5) 3.488 1,21 %
Vrijwaringszone 17.738 6,15%
- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 27.6) 2.287 0,79 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 209m (art. 27.7) 1.327 0,46 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 27.7) 8.494 2,95 %
- vrijwaringszone - weg (art. 27.8) 5.631 1,95 %

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken - 2, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 288.369 m2 100%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken - 2 9.993 m2 3,47 %