Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lienden, Hof van Lienden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BURWP2018001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BURWP2018001-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 23-05-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 22-05-2018
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 20.603 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 4.111 19,96%
- Groen (art. 3) 4.111 19,96%
Verkeer 4.813 23,36%
- Verkeer (art. 4) 4.813 23,36%
Wonen 11.678 56,68%
- Wonen (art. 5) 11.678 56,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.297 11,15%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 6) 2.297 11,15%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 20.369 98,87%
vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 9.1) 20.369 98,87%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening ontwerp 05-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, 1e herziening vastgesteld 24-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren vastgesteld 25-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buren kernen ontwerp 31-01-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Geaccepteerde melding activiteitenbesluit, Rhenenseweg 5 in Lienden 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, Verbrughweg 16 in Lienden 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Korsebogerd Lienden detail
Korsekeerders Lienden detail

Meer weten over adressen?