Lienden, Hof van Lienden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BURWP2018001 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.BURWP2018001-vg01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 20.603 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 4.111 19,96%

- Verkeer (art. 4) 4.813 23,36%

- Wonen (art. 5) 11.678 56,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 6) 2.297 11,15%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 9.1) 20.369 98,87%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Korsebogerd
Korsekeerders