Kom Eck en Wiel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.ECKBP20100001 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.ECKBP20100001-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 276.112 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 4.572 1,66%

- Bedrijf (art. 4) 2.886 1,05%

- Detailhandel (art. 5) 6.647 2,41%

- Groen (art. 6) 24.053 8,71%

- Horeca (art. 7) 1.269 0,46%

- Kantoor (art. 8) 2.499 0,90%

- Maatschappelijk (art. 9) 11.285 4,09%

- Tuin - Gaarde (art. 10) 9.921 3,59%

- Verkeer (art. 11) 45.454 16,46%

- Water (art. 12) 5.217 1,89%

- Wonen (art. 13) 162.304 58,78%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 14) 1.569 0,57%

- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 15) 276.112 100,00%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied historische kern (art. 16) 71.155 25,77%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 17) 29.978 10,86%
- Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek (art. 18) 915 0,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 23) 1.001 0,36%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 23) 641 0,23%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 23) 1.308 0,47%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5a (art. 23) 711 0,26%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5b (art. 23) 915 0,33%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 23) 741 0,27%