Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kom Eck en Wiel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.ECKBP20100001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.ECKBP20100001-vi01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 24-11-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 276.112 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 4.572 1,66%
- Agrarisch (art. 3) 4.572 1,66%
Bedrijf 2.886 1,05%
- Bedrijf (art. 4) 2.886 1,05%
Detailhandel 6.647 2,41%
- Detailhandel (art. 5) 6.647 2,41%
Groen 24.310 8,80%
- Groen (art. 6) 24.310 8,80%
Horeca 1.269 0,46%
- Horeca (art. 7) 1.269 0,46%
Kantoor 2.499 0,90%
- Kantoor (art. 8) 2.499 0,90%
Maatschappelijk 11.314 4,10%
- Maatschappelijk (art. 9) 11.314 4,10%
Tuin 9.921 3,59%
- Tuin - Gaarde (art. 10) 9.921 3,59%
Verkeer 45.476 16,47%
- Verkeer (art. 11) 45.476 16,47%
Water 4.939 1,79%
- Water (art. 12) 4.939 1,79%
Wonen 162.276 58,77%
- Wonen (art. 13) 162.276 58,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.569 0,57%
Leiding - Gas (art. 14) 1.569 0,57%
Waarde 306.236 110,91%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 15) 204.960 74,23%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied historische kern (art. 16) 71.155 25,77%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 17) 29.978 10,86%
Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek (art. 18) 143 0,05%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 5.337 1,93%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 23) 1.001 0,36%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 23) 641 0,23%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 23) 1.308 0,47%
wro-zone - wijzigingsgebied 5a (art. 23) 711 0,26%
wro-zone - wijzigingsgebied 5b (art. 23) 915 0,33%
wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 23) 761 0,28%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening ontwerp 10-02-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Kernen Buren en 1e herziening vastgesteld 18-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Reparatieplan verblijfsrecreatieterreinen vastgesteld 28-10-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, Veerweg 14 in Eck en Wiel 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
evenementenvergunning Driejarige evenementenvergunning, Voorjaarsmarkt Dorp op Stelten 03-06-2019 03-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Adam van Delenstraat Eck en Wiel detail
Baan Eck en Wiel detail
Blankertseweg Eck en Wiel detail
Bolderikstraat Eck en Wiel detail
Burgemeester Verbrughweg Eck en Wiel detail
Hellenbergstraat Eck en Wiel detail
Henry Dunantstraat Eck en Wiel detail
Jordenstraat Eck en Wiel detail
Kalverlandseweg Eck en Wiel detail
Kamillekamp Eck en Wiel detail

Meer weten over adressen?