Kom Ingen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.INGBP20100002 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.INGBP20100002-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 278.602 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 20.483 7,35%

- Bedrijf (art. 4) 9.517 3,42%

- Detailhandel (art. 5) 10.103 3,63%

- Dienstverlening (art. 6) 2.804 1,01%

- Groen (art. 7) 15.078 5,41%

- Horeca (art. 8) 819 0,29%

- Maatschappelijk (art. 9) 1.773 0,64%

- Tuin - Gaarde (art. 10) 10.025 3,60%

- Verkeer (art. 11) 42.297 15,18%

- Water (art. 12) 8.179 2,94%

- Wonen (art. 13) 157.525 56,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 14) 259.526 93,15%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied historische kern (art. 15) 49.559 17,79%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 16) 17.611 6,32%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 17) 47.916 17,20%
- Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek (art. 18) 2.416 0,87%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 19) 11.856 4,26%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 220 m (art. 23) 125.435 45,02%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 446 m (art. 23) 145.486 52,22%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 25) 1.098 0,39%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 25) 583 0,21%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 25) 3.338 1,20%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 25) 979 0,35%