Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kom Ingen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.INGBP20100002
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.INGBP20100002-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-09-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 279.130 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 20.483 7,34%
- Agrarisch (art. 3) 20.483 7,34%
Bedrijf 11.378 4,08%
- Bedrijf (art. 4) 11.378 4,08%
Detailhandel 8.417 3,02%
- Detailhandel (art. 5) 8.417 3,02%
Dienstverlening 2.804 1,00%
- Dienstverlening (art. 6) 2.804 1,00%
Groen 15.175 5,44%
- Groen (art. 7) 15.175 5,44%
Horeca 819 0,29%
- Horeca (art. 8) 819 0,29%
Maatschappelijk 1.773 0,64%
- Maatschappelijk (art. 9) 1.773 0,64%
Tuin 10.025 3,59%
- Tuin - Gaarde (art. 10) 10.025 3,59%
Verkeer 42.199 15,12%
- Verkeer (art. 11) 42.199 15,12%
Water 8.179 2,93%
- Water (art. 12) 8.179 2,93%
Wonen 157.879 56,56%
- Wonen (art. 13) 157.879 56,56%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 319.528 114,47%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 14) 203.271 72,82%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied historische kern (art. 15) 49.559 17,75%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 16) 17.611 6,31%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 17) 47.916 17,17%
Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek (art. 18) 1.171 0,42%
Waterstaat 11.856 4,25%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 19) 11.856 4,25%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 271.449 97,25%
vrijwaringszone - molenbiotoop 220 m (art. 23) 125.964 45,13%
vrijwaringszone - molenbiotoop 446 m (art. 23) 145.486 52,12%
Wro-zone 7.446 2,67%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 25) 1.098 0,39%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 25) 583 0,21%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 25) 3.338 1,20%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 25) 979 0,35%
wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 25) 1.449 0,52%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening ontwerp 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Het Woud ongenummerd in Ingen 13-06-2019 13-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, De Brei 3 in Ingen 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Brei Ingen detail
Dorpsstraat Ingen detail
Dr. A.R. Holplein Ingen detail
Fruithof Ingen detail
Gang Ingen detail
Het Woud Ingen detail
Huisplaats Ingen detail
Kerkpad Ingen detail
Kornehof Ingen detail
Molendreef Ingen detail

Meer weten over adressen?