Kom Ingen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.INGBP20100002 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.INGBP20100002-vi01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 279.130 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 20.483 7,34%

- Bedrijf (art. 4) 11.378 4,08%

- Detailhandel (art. 5) 8.417 3,02%

- Dienstverlening (art. 6) 2.804 1,00%

- Groen (art. 7) 15.175 5,44%

- Horeca (art. 8) 819 0,29%

- Maatschappelijk (art. 9) 1.773 0,64%

- Tuin - Gaarde (art. 10) 10.025 3,59%

- Verkeer (art. 11) 42.199 15,12%

- Water (art. 12) 8.179 2,93%

- Wonen (art. 13) 157.879 56,56%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 14) 203.271 72,82%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied historische kern (art. 15) 49.559 17,75%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 16) 17.611 6,31%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 17) 47.916 17,17%
- Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek (art. 18) 1.171 0,42%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 19) 11.856 4,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 220 m (art. 23) 125.964 45,13%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 446 m (art. 23) 145.486 52,12%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 25) 1.098 0,39%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 25) 583 0,21%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 25) 3.338 1,20%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 25) 979 0,35%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 25) 1.449 0,52%