Ingen, Het Woud

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.INGBP20110001 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.INGBP20110001-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 58.680 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 3) 8.856 15,09%

- Bedrijf (art. 4) 6.797 11,58%

- Groen (art. 5) 2.915 4,97%

- Maatschappelijk (art. 6) 8.162 13,91%

- Tuin - Gaarde (art. 7) 13.924 23,73%

- Verkeer (art. 8) 5.176 8,82%

- Water (art. 9) 626 1,07%

- Wonen (art. 10) 12.224 20,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 11) 37.965 64,70%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 12) 20.721 35,31%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 13) 10.758 18,33%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 14) 536 0,91%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 13) 37.296 63,56%