Geo- en vastgoeddata op locatie:

Ingen, Het Woud

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.INGBP20110001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.INGBP20110001-vi01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 07-03-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 58.678 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 8.853 15,09%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 3) 8.853 15,09%
Bedrijf 6.797 11,58%
- Bedrijf (art. 4) 6.797 11,58%
Groen 2.914 4,97%
- Groen (art. 5) 2.914 4,97%
Maatschappelijk 8.162 13,91%
- Maatschappelijk (art. 6) 8.162 13,91%
Tuin 13.924 23,73%
- Tuin - Gaarde (art. 7) 13.924 23,73%
Verkeer 5.178 8,82%
- Verkeer (art. 8) 5.178 8,82%
Water 626 1,07%
- Water (art. 9) 626 1,07%
Wonen 12.224 20,83%
- Wonen (art. 10) 12.224 20,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 69.436 118,33%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 11) 37.958 64,69%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 12) 20.721 35,31%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 13) 10.758 18,33%
Waterstaat 536 0,91%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 14) 536 0,91%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 37.282 63,54%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 18) 37.282 63,54%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening ontwerp 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening ontwerp 05-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren vastgesteld 25-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
watervergunning Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen en graven van water, het verwijderen van een dam, het verwijderen van een dam met duiker en het leggen van twee dammen met duiker ter plaatse van perceel IGN00 F 486 aan de Ketteringseweg te Ingen 26-06-2019 26-08-2019 detail
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Het Woud ongenummerd in Ingen 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Burgemeester Hoftijzerplein Ingen detail
Het Woud Ingen detail
Rijnstraat Ingen detail

Meer weten over adressen?