Kom Kerk-Avezaath

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.KERBP20100001 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.KERBP20100001-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 332.521 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 5.310 1,60%

- Detailhandel (art. 4) 1.254 0,38%

- Groen (art. 5) 28.002 8,42%

- Horeca (art. 6) 1.692 0,51%

- Kantoor (art. 7) 4.297 1,29%

- Maatschappelijk (art. 8) 13.007 3,91%

- Sport (art. 9) 4.111 1,24%

- Verkeer (art. 10) 56.527 17,00%

- Water (art. 11) 2.183 0,66%

- Wonen (art. 12) 216.137 65,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 13) 1.896 0,57%

- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 14) 194.384 58,46%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied historische kern (art. 15) 114.235 34,35%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 16) 48.140 14,48%
- Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek (art. 17) 2.559 0,77%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 18) 7.583 2,28%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 23) 753 0,23%