Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buren kernen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.KOMBP20130001
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.KOMBP20130001-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 31-01-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.280.457 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 32.892 0,35%
- Agrarisch (art. 3) 32.892 0,35%
Agrarisch met waarden 1.278.268 13,77%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 156.401 1,69%
- Agrarisch met waarden - Linge-uiterwaardgebied (art. 5) 125.333 1,35%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 996.535 10,74%
Bedrijf 161.471 1,74%
- Bedrijf (art. 7) 147.837 1,59%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 8) 13.633 0,15%
Bedrijventerrein 787.678 8,49%
- Bedrijventerrein (art. 9) 787.678 8,49%
Bos 195.737 2,11%
- Bos (art. 10) 195.737 2,11%
Centrum 185.516 2,00%
- Centrum (art. 11) 185.516 2,00%
Detailhandel 37.345 0,40%
- Detailhandel (art. 12) 37.345 0,40%
Dienstverlening 8.099 0,09%
- Dienstverlening (art. 13) 8.099 0,09%
Groen 613.971 6,62%
- Groen (art. 14) 553.191 5,96%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 15) 60.780 0,65%
Horeca 7.662 0,08%
- Horeca (art. 16) 7.662 0,08%
Maatschappelijk 252.810 2,72%
- Maatschappelijk (art. 17) 252.810 2,72%
Natuur 64.572 0,70%
- Natuur (art. 18) 64.572 0,70%
Overig 18.606 0,20%
- Overig - Muur (art. 19) 729 0,01%
- Overig - Stadswal (art. 20) 17.877 0,19%
Recreatie 171.913 1,85%
- Recreatie (art. 21) 4.094 0,04%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 22) 167.819 1,81%
Sport 147.808 1,59%
- Sport (art. 23) 147.808 1,59%
Tuin 479.381 5,17%
- Tuin - Gaarde (art. 24) 479.381 5,17%
Verkeer 1.275.824 13,75%
- Verkeer (art. 25) 1.244.168 13,41%
- Verkeer - Historisch (art. 26) 31.657 0,34%
Water 418.843 4,51%
- Water (art. 27) 418.843 4,51%
Wonen 3.127.378 33,70%
- Wonen (art. 29) 3.024.864 32,59%
- Wonen - Maurik oost (art. 30) 91.683 0,99%
- Wonen - Uiterwaard (art. 31) 10.832 0,12%
Woongebied 14.671 0,16%
- Woongebied - Uit te werken - 1 (art. 32) 4.682 0,05%
- Woongebied - Uit te werken - 2 (art. 33) 9.989 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 42.513 0,46%
Leiding - Gas (art. 34) 3.974 0,04%
Leiding - Hoogspanning (art. 35) 1.214 0,01%
Leiding - Riool (art. 36) 37.325 0,40%
Waarde 11.562.289 124,59%
Waarde - Archeologie 1 archeologisch rijksmonument (art. 37) 16.167 0,17%
Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 38) 336.876 3,63%
Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 39) 1.057.642 11,40%
Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 40) 4.854.426 52,31%
Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 41) 1.087.858 11,72%
Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 42) 1.770.610 19,08%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 43) 2.435.036 26,24%
Waarde - Ecologie (art. 44) 3.674 0,04%
Waterstaat 703.408 7,58%
Waterstaat - Beheerszone (art. 45) 402.300 4,33%
Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 46) 124.154 1,34%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 47) 14.894 0,16%
Waterstaat - Waterkering (art. 48) 158.299 1,71%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 45) 3.761 0,04%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 63.060 0,68%
other: compensatie - regenwater (art. 52) 22.869 0,25%
other: maximaal aantal woningen 105 (art. 52) 40.191 0,43%
Veiligheidszone 294.748 3,18%
veiligheidszone - 2 (art. 52) 278.694 3,00%
veiligheidszone - lpg (art. 52) 16.053 0,17%
Vrijwaringszone 1.865.721 20,10%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 52) 65.506 0,71%
vrijwaringszone - dijk 2 (art. 52) 195.118 2,10%
vrijwaringszone - duin 400 m (art. 52) 1.199.888 12,93%
vrijwaringszone - molenbiotoop 100 m (art. 52) 59.497 0,64%
vrijwaringszone - molenbiotoop 186 m (art. 52) 82.637 0,89%
vrijwaringszone - molenbiotoop 209 m (art. 52) 137.110 1,48%
vrijwaringszone - molenbiotoop 220 m (art. 52) 125.964 1,36%
Wro-zone 187.409 2,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 54) 14.188 0,15%
wro-zone - wijzigingsgebied 10 (art. 54) 3.582 0,04%
wro-zone - wijzigingsgebied 11 (art. 54) 1.213 0,01%
wro-zone - wijzigingsgebied 12 (art. 54) 1.438 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 13 (art. 54) 5.057 0,05%
wro-zone - wijzigingsgebied 14 (art. 54) 25.670 0,28%
wro-zone - wijzigingsgebied 15 (art. 54) 19.730 0,21%
wro-zone - wijzigingsgebied 17 (art. 54) 1.098 0,01%
wro-zone - wijzigingsgebied 18 (art. 54) 56.697 0,61%
wro-zone - wijzigingsgebied 19 (art. 54) 9.587 0,10%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 54) 979 0,01%
wro-zone - wijzigingsgebied 20 (art. 54) 1.482 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 21 (art. 54) 6.808 0,07%
wro-zone - wijzigingsgebied 22 (art. 54) 5.804 0,06%
wro-zone - wijzigingsgebied 23 (art. 54) 169 0,00%
wro-zone - wijzigingsgebied 24 (art. 54) 4.573 0,05%
wro-zone - wijzigingsgebied 25 (art. 54) 360 0,00%
wro-zone - wijzigingsgebied 26 (art. 54) 1.956 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 27 (art. 54) 1.487 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 28 (art. 54) 3.552 0,04%
wro-zone - wijzigingsgebied 29 (art. 54) 1.185 0,01%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 54) 1.948 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 30 (art. 54) 1.662 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 31 (art. 54) 2.214 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 32 (art. 54) 971 0,01%
wro-zone - wijzigingsgebied 33 (art. 54) 773 0,01%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 54) 975 0,01%
wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 54) 2.231 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 54) 6.452 0,07%
wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 54) 2.568 0,03%
wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 54) 1.001 0,01%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken - 1, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 9.280.457 100%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken - 1 4.682 0,05%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken - 2 9.989 0,11%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ommeren, De Kroonheuvel vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterstraat Asch detail
Buitenluststraat Asch detail
Dwarsstraat Asch detail
Kerkpad Asch detail
Kerkstraat Asch detail
Polderstraat Asch detail
Achterweg Beusichem detail
Beatrixlaan Beusichem detail
Beijerdstraat Beusichem detail
Belvédèrelaan Beusichem detail

Meer weten over adressen?