7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buren kernen heeft op 31-01-2013 de status ontwerp gekregen door Buren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Buren
Dossier
NL.IMRO.0214.KOMBP20130001
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0214.KOMBP20130001-on01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.280.457 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 32.892 0,35%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 156.401 1,69%
- Agrarisch met waarden - Linge-uiterwaardgebied (art. 5) 125.333 1,35%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 996.535 10,74%

- Bedrijf (art. 7) 147.837 1,59%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 8) 13.633 0,15%

- Bedrijventerrein (art. 9) 787.678 8,49%

- Bos (art. 10) 195.737 2,11%

- Centrum (art. 11) 185.516 2,00%

- Detailhandel (art. 12) 37.345 0,40%

- Dienstverlening (art. 13) 8.099 0,09%

- Groen (art. 14) 553.191 5,96%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 15) 60.780 0,65%

- Horeca (art. 16) 7.662 0,08%

- Maatschappelijk (art. 17) 252.810 2,72%

- Natuur (art. 18) 64.572 0,70%

- Overig - Muur (art. 19) 729 0,01%
- Overig - Stadswal (art. 20) 17.877 0,19%

- Recreatie (art. 21) 4.094 0,04%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 22) 167.819 1,81%

- Sport (art. 23) 147.808 1,59%

- Tuin - Gaarde (art. 24) 479.381 5,17%

- Verkeer (art. 25) 1.244.168 13,41%
- Verkeer - Historisch (art. 26) 31.657 0,34%

- Water (art. 27) 418.843 4,51%

- Wonen (art. 29) 3.024.864 32,59%
- Wonen - Maurik oost (art. 30) 91.683 0,99%
- Wonen - Uiterwaard (art. 31) 10.832 0,12%

- Woongebied - Uit te werken - 1 (art. 32) 4.682 0,05%
- Woongebied - Uit te werken - 2 (art. 33) 9.989 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 34) 3.974 0,04%
- Leiding - Hoogspanning (art. 35) 1.214 0,01%
- Leiding - Riool (art. 36) 37.325 0,40%

- Waarde - Archeologie 1 archeologisch rijksmonument (art. 37) 16.167 0,17%
- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 38) 336.876 3,63%
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 39) 1.057.642 11,40%
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 40) 4.854.426 52,31%
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 41) 1.087.858 11,72%
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 42) 1.770.610 19,08%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 43) 2.435.036 26,24%
- Waarde - Ecologie (art. 44) 3.674 0,04%

- Waterstaat - Beheerszone (art. 45) 402.300 4,33%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 46) 124.154 1,34%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 47) 14.894 0,16%
- Waterstaat - Waterkering (art. 48) 158.299 1,71%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 45) 3.761 0,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: compensatie - regenwater (art. 52) 22.869 0,25%
- other: maximaal aantal woningen 105 (art. 52) 40.191 0,43%

- veiligheidszone - 2 (art. 52) 278.694 3,00%
- veiligheidszone - lpg (art. 52) 16.053 0,17%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 52) 65.506 0,71%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 52) 195.118 2,10%
- vrijwaringszone - duin 400 m (art. 52) 1.199.888 12,93%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100 m (art. 52) 59.497 0,64%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 186 m (art. 52) 82.637 0,89%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 209 m (art. 52) 137.110 1,48%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 220 m (art. 52) 125.964 1,36%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 54) 14.188 0,15%
- wro-zone - wijzigingsgebied 10 (art. 54) 3.582 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 11 (art. 54) 1.213 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 12 (art. 54) 1.438 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 13 (art. 54) 5.057 0,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied 14 (art. 54) 25.670 0,28%
- wro-zone - wijzigingsgebied 15 (art. 54) 19.730 0,21%
- wro-zone - wijzigingsgebied 17 (art. 54) 1.098 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 18 (art. 54) 56.697 0,61%
- wro-zone - wijzigingsgebied 19 (art. 54) 9.587 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 54) 979 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 20 (art. 54) 1.482 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 21 (art. 54) 6.808 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 22 (art. 54) 5.804 0,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied 23 (art. 54) 169 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 24 (art. 54) 4.573 0,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied 25 (art. 54) 360 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 26 (art. 54) 1.956 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 27 (art. 54) 1.487 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 28 (art. 54) 3.552 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 29 (art. 54) 1.185 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 54) 1.948 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 30 (art. 54) 1.662 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 31 (art. 54) 2.214 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 32 (art. 54) 971 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 33 (art. 54) 773 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 54) 975 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 54) 2.231 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 54) 6.452 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 54) 2.568 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 54) 1.001 0,01%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken - 1, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 9.280.457 100%
Enkelbestemming 0,05%
Enkelbestemming 0,11%