7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kernen Buren heeft op 25-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Buren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Buren
Dossier
NL.IMRO.0214.KOMBP20130001
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0214.KOMBP20130001-vg01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.284.747 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 32.684 0,35%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 156.401 1,68%
- Agrarisch met waarden - Linge-uiterwaardgebied (art. 5) 125.333 1,35%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 996.534 10,73%

- Bedrijf (art. 7) 152.032 1,64%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 8) 13.633 0,15%

- Bedrijventerrein (art. 9) 784.267 8,45%

- Bos (art. 10) 195.737 2,11%

- Centrum (art. 11) 185.779 2,00%

- Detailhandel (art. 12) 38.285 0,41%

- Dienstverlening (art. 13) 8.099 0,09%

- Groen (art. 14) 550.567 5,93%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 15) 67.319 0,73%

- Horeca (art. 16) 7.662 0,08%

- Maatschappelijk (art. 17) 260.105 2,80%

- Natuur (art. 18) 64.572 0,70%

- Overig - Muur (art. 19) 729 0,01%
- Overig - Stadswal (art. 20) 17.877 0,19%

- Recreatie (art. 21) 4.094 0,04%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 22) 113.650 1,22%

- Sport (art. 23) 147.808 1,59%

- Tuin - Gaarde (art. 24) 478.177 5,15%

- Verkeer (art. 25) 1.238.336 13,34%
- Verkeer - Historisch (art. 26) 31.657 0,34%

- Water (art. 27) 484.845 5,22%

- Wonen (art. 29) 3.011.230 32,43%
- Wonen - Maurik oost (art. 30) 91.821 0,99%
- Wonen - Uiterwaard (art. 31) 10.832 0,12%

- Woongebied - Uit te werken - 1 (art. 32) 4.682 0,05%
- Woongebied - Uit te werken - 2 (art. 33) 9.989 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 34) 3.974 0,04%
- Leiding - Hoogspanning (art. 35) 1.214 0,01%
- Leiding - Riool (art. 36) 37.340 0,40%

- Waarde - Archeologie 1 archeologisch rijksmonument (art. 37) 16.167 0,17%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 38) 337.076 3,63%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 39) 1.059.619 11,41%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 40) 4.860.696 52,35%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 41) 1.088.561 11,72%
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 42) 1.770.609 19,07%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 43) 2.435.493 26,23%
- Waarde - Ecologie (art. 44) 3.674 0,04%

- Waterstaat - Beheerszone (art. 45) 10.470 0,11%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 46) 124.154 1,34%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 47) 9.710 0,10%
- Waterstaat - Waterkering (art. 48) 54.879 0,59%
- Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 49) 103.419 1,11%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: compensatie - regenwater (art. 53) 22.869 0,25%
- other: maximaal aantal woningen 105 (art. 53) 42.093 0,45%

- veiligheidszone - 2 (art. 53) 286.748 3,09%
- veiligheidszone - lpg (art. 53) 16.053 0,17%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 53) 114.158 1,23%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 53) 195.115 2,10%
- vrijwaringszone - duin 400m (art. 53) 1.195.805 12,88%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 53) 59.497 0,64%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 186m (art. 53) 82.637 0,89%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 209m (art. 53) 137.110 1,48%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 220m (art. 53) 125.964 1,36%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 55) 14.188 0,15%
- wro-zone - wijzigingsgebied 10 (art. 55) 442 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 11 (art. 55) 979 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 12 (art. 55) 529 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 13 (art. 55) 1.948 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 14 (art. 55) 975 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 15 (art. 55) 2.214 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 16 (art. 55) 2.231 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 17 (art. 55) 56.697 0,61%
- wro-zone - wijzigingsgebied 18 (art. 55) 1.213 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 19 (art. 55) 1.438 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 55) 6.452 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 20 (art. 55) 5.057 0,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied 21 (art. 55) 25.670 0,28%
- wro-zone - wijzigingsgebied 22 (art. 55) 19.730 0,21%
- wro-zone - wijzigingsgebied 23 (art. 55) 145 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 24 (art. 55) 1.098 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 25 (art. 55) 9.587 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied 26 (art. 55) 1.482 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 27 (art. 55) 6.808 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 28 (art. 55) 5.804 0,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied 29 (art. 55) 169 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 55) 3.552 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 30 (art. 55) 3.748 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 31 (art. 55) 4.573 0,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied 32 (art. 55) 360 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 33 (art. 55) 773 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 55) 2.568 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 55) 1.001 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 55) 3.479 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 55) 1.487 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 55) 3.582 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 55) 1.185 0,01%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken - 1, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 9.284.747 100%
Enkelbestemming 0,05%
Enkelbestemming 0,11%