Kernen Buren

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.KOMBP20130001 Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.KOMBP20130001-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.284.747 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 32.684 0,35%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 156.401 1,68%
- Agrarisch met waarden - Linge-uiterwaardgebied (art. 5) 125.333 1,35%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 996.534 10,73%

- Bedrijf (art. 7) 152.032 1,64%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 8) 13.633 0,15%

- Bedrijventerrein (art. 9) 784.267 8,45%

- Bos (art. 10) 195.737 2,11%

- Centrum (art. 11) 185.779 2,00%

- Detailhandel (art. 12) 38.285 0,41%

- Dienstverlening (art. 13) 8.099 0,09%

- Groen (art. 14) 550.567 5,93%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 15) 67.319 0,73%

- Horeca (art. 16) 7.662 0,08%

- Maatschappelijk (art. 17) 260.105 2,80%

- Natuur (art. 18) 64.572 0,70%

- Overig - Muur (art. 19) 729 0,01%
- Overig - Stadswal (art. 20) 17.877 0,19%

- Recreatie (art. 21) 4.094 0,04%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 22) 113.650 1,22%

- Sport (art. 23) 147.808 1,59%

- Tuin - Gaarde (art. 24) 478.177 5,15%

- Verkeer (art. 25) 1.238.336 13,34%
- Verkeer - Historisch (art. 26) 31.657 0,34%

- Water (art. 27) 484.845 5,22%

- Wonen (art. 29) 3.011.230 32,43%
- Wonen - Maurik oost (art. 30) 91.821 0,99%
- Wonen - Uiterwaard (art. 31) 10.832 0,12%

- Woongebied - Uit te werken - 1 (art. 32) 4.682 0,05%
- Woongebied - Uit te werken - 2 (art. 33) 9.989 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 34) 3.974 0,04%
- Leiding - Hoogspanning (art. 35) 1.214 0,01%
- Leiding - Riool (art. 36) 37.340 0,40%

- Waarde - Archeologie 1 archeologisch rijksmonument (art. 37) 16.167 0,17%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 38) 337.076 3,63%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 39) 1.059.619 11,41%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 40) 4.860.696 52,35%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 41) 1.088.561 11,72%
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 42) 1.770.609 19,07%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 43) 2.435.493 26,23%
- Waarde - Ecologie (art. 44) 3.674 0,04%

- Waterstaat - Beheerszone (art. 45) 10.470 0,11%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 46) 124.154 1,34%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 47) 9.710 0,10%
- Waterstaat - Waterkering (art. 48) 54.879 0,59%
- Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 49) 103.419 1,11%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: compensatie - regenwater (art. 53) 22.869 0,25%
- other: maximaal aantal woningen 105 (art. 53) 42.093 0,45%

- veiligheidszone - 2 (art. 53) 286.748 3,09%
- veiligheidszone - lpg (art. 53) 16.053 0,17%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 53) 114.158 1,23%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 53) 195.115 2,10%
- vrijwaringszone - duin 400m (art. 53) 1.195.805 12,88%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 53) 59.497 0,64%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 186m (art. 53) 82.637 0,89%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 209m (art. 53) 137.110 1,48%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 220m (art. 53) 125.964 1,36%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 55) 14.188 0,15%
- wro-zone - wijzigingsgebied 10 (art. 55) 442 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 11 (art. 55) 979 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 12 (art. 55) 529 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 13 (art. 55) 1.948 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 14 (art. 55) 975 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 15 (art. 55) 2.214 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 16 (art. 55) 2.231 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 17 (art. 55) 56.697 0,61%
- wro-zone - wijzigingsgebied 18 (art. 55) 1.213 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 19 (art. 55) 1.438 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 55) 6.452 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 20 (art. 55) 5.057 0,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied 21 (art. 55) 25.670 0,28%
- wro-zone - wijzigingsgebied 22 (art. 55) 19.730 0,21%
- wro-zone - wijzigingsgebied 23 (art. 55) 145 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 24 (art. 55) 1.098 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 25 (art. 55) 9.587 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied 26 (art. 55) 1.482 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 27 (art. 55) 6.808 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 28 (art. 55) 5.804 0,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied 29 (art. 55) 169 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 55) 3.552 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 30 (art. 55) 3.748 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 31 (art. 55) 4.573 0,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied 32 (art. 55) 360 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 33 (art. 55) 773 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 55) 2.568 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 55) 1.001 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 55) 3.479 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 55) 1.487 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 55) 3.582 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 55) 1.185 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken - 1, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken - 1 0,05% Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken - 2 0,11%