Kernen Buren, 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.KOMBP20140001 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.KOMBP20140001-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 32.489 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 3) 138 0,42%

- Centrum (art. 4) 1.640 5,05%

- Groen (art. 5) 3.047 9,38%

- Verkeer (art. 6) 3.386 10,42%

- Water (art. 7) 26 0,08%

- Wonen (art. 8) 24.252 74,65%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 9) 40 0,12%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 10) 1.726 5,31%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 11) 3.616 11,13%
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 12) 491 1,51%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 13) 10.236 31,51%

- Waterstaat - Waterkering (art. 14) 620 1,91%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 18.1) 442 1,36%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 18.2) 115 0,35%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 209m (art. 18.2) 195 0,60%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 220m (art. 18.2) 601 1,85%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 18.2) 1.925 5,93%