Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kernen Buren, 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.KOMBP20140001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.KOMBP20140001-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-06-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 51.401 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 138 0,27%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 3) 138 0,27%
Bedrijf 521 1,01%
- Bedrijf (art. 4) 521 1,01%
Bedrijventerrein 1.476 2,87%
- Bedrijventerrein (art. 5) 1.476 2,87%
Centrum 1.640 3,19%
- Centrum (art. 6) 1.640 3,19%
Groen 3.164 6,16%
- Groen (art. 7) 3.164 6,16%
Tuin 2.219 4,32%
- Tuin - Gaarde (art. 8) 2.219 4,32%
Verkeer 3.386 6,59%
- Verkeer (art. 9) 3.386 6,59%
Water 26 0,05%
- Water (art. 10) 26 0,05%
Wonen 24.160 47,00%
- Wonen (art. 11) 24.160 47,00%
Woongebied 14.671 28,54%
- Woongebied - Uit te werken 1 (art. 12) 4.682 9,11%
- Woongebied - Uit te werken 2 (art. 13) 9.989 19,43%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 40 0,08%
Leiding - Riool (art. 14) 40 0,08%
Waarde 20.832 40,53%
Waarde - Archeologie 3 (art. 15) 1.726 3,36%
Waarde - Archeologie 4 (art. 16) 7.833 15,24%
Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 17) 491 0,95%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 18) 10.782 20,98%
Waterstaat 620 1,21%
Waterstaat - Waterkering (art. 19) 620 1,21%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 1.103 2,15%
veiligheidszone - 2 (art. 23.1) 1.103 2,15%
Vrijwaringszone 3.800 7,39%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 23.2) 442 0,86%
vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 23.3) 115 0,22%
vrijwaringszone - molenbiotoop 209m (art. 23.3) 195 0,38%
vrijwaringszone - molenbiotoop 220m (art. 23.3) 601 1,17%
vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 23.3) 2.447 4,76%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 1, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 51.401 100%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 1 4.682 9,11%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 2 9.989 19,43%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Dr. Guepinlaan 11 Ommeren ontwerp 08-07-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening ontwerp 05-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, 1e herziening vastgesteld 24-06-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Belvédèrelaan Beusichem detail
Pieterssteeg Beusichem detail
Achterbonenburg Buren detail
Appelgaard Buren detail
Graafschapsstraat Buren detail
Julianalaan Buren detail
Marijkelaan Buren detail
Prins Willem-Alexanderstraat Buren detail
Burgemeester Verbrughweg Eck en Wiel detail
Prinses Beatrixstraat Eck en Wiel detail

Meer weten over adressen?