Kernen Buren, 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.KOMBP20140001 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.KOMBP20140001-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 51.401 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 3) 138 0,27%

- Bedrijf (art. 4) 521 1,01%

- Bedrijventerrein (art. 5) 1.476 2,87%

- Centrum (art. 6) 1.640 3,19%

- Groen (art. 7) 3.164 6,16%

- Tuin - Gaarde (art. 8) 2.219 4,32%

- Verkeer (art. 9) 3.386 6,59%

- Water (art. 10) 26 0,05%

- Wonen (art. 11) 24.160 47,00%

- Woongebied - Uit te werken 1 (art. 12) 4.682 9,11%
- Woongebied - Uit te werken 2 (art. 13) 9.989 19,43%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 14) 40 0,08%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 15) 1.726 3,36%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 16) 7.833 15,24%
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 17) 491 0,95%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 18) 10.782 20,98%

- Waterstaat - Waterkering (art. 19) 620 1,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - 2 (art. 23.1) 1.103 2,15%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 23.2) 442 0,86%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 23.3) 115 0,22%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 209m (art. 23.3) 195 0,38%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 220m (art. 23.3) 601 1,17%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 23.3) 2.447 4,76%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 1, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 1 9,11% Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 2 19,43%