Kernen Buren, tweede herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.KOMBP20140002 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.KOMBP20140002-vg01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.315.267 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 3) 3.566 0,27%

- Bedrijf (art. 4) 19.259 1,46%

- Bedrijventerrein (art. 5) 77.972 5,93%

- Centrum (art. 6) 4.754 0,36%

- Groen (art. 7) 8.555 0,65%

- Horeca (art. 8) 66 0,01%

- Maatschappelijk (art. 9) 2.291 0,17%

- Tuin - Gaarde (art. 10) 2.562 0,19%

- Verkeer (art. 11) 1.255 0,10%
- Verkeer - Historisch (art. 12) 270 0,02%

- Wonen (art. 13) 6.138 0,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 14) 6.578 0,50%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 15) 6.027 0,46%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 16) 19.716 1,50%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 17) 514 0,04%
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 18) 1.924 0,15%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 19) 12.003 0,91%

- Waterstaat - Beheerszone (art. 20) 76 0,01%
- Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 21) 1.238 0,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - 2 (art. 25.1) 9 0,00%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 25.2) 1.764 0,13%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 25.3) 12.038 0,92%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 186m (art. 25.4) 13.165 1,00%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 25.4) 1.195.960 90,93%