Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kernen Buren, tweede herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.KOMBP20140002
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.KOMBP20140002-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-06-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 12-08-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.315.267 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 3.566 0,27%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 3) 3.566 0,27%
Bedrijf 19.259 1,46%
- Bedrijf (art. 4) 19.259 1,46%
Bedrijventerrein 77.972 5,93%
- Bedrijventerrein (art. 5) 77.972 5,93%
Centrum 4.754 0,36%
- Centrum (art. 6) 4.754 0,36%
Groen 8.555 0,65%
- Groen (art. 7) 8.555 0,65%
Horeca 66 0,01%
- Horeca (art. 8) 66 0,01%
Maatschappelijk 2.291 0,17%
- Maatschappelijk (art. 9) 2.291 0,17%
Tuin 2.562 0,19%
- Tuin - Gaarde (art. 10) 2.562 0,19%
Verkeer 1.525 0,12%
- Verkeer (art. 11) 1.255 0,10%
- Verkeer - Historisch (art. 12) 270 0,02%
Wonen 6.138 0,47%
- Wonen (art. 13) 6.138 0,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 46.761 3,56%
Waarde - Archeologie 2 (art. 14) 6.578 0,50%
Waarde - Archeologie 3 (art. 15) 6.027 0,46%
Waarde - Archeologie 4 (art. 16) 19.716 1,50%
Waarde - Archeologie 5 (art. 17) 514 0,04%
Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 18) 1.924 0,15%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 19) 12.003 0,91%
Waterstaat 1.314 0,10%
Waterstaat - Beheerszone (art. 20) 76 0,01%
Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 21) 1.238 0,09%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 9 0,00%
veiligheidszone - 2 (art. 25.1) 9 0,00%
Vrijwaringszone 1.222.928 92,98%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 25.2) 1.764 0,13%
vrijwaringszone - dijk 2 (art. 25.3) 12.038 0,92%
vrijwaringszone - molenbiotoop 186m (art. 25.4) 13.165 1,00%
vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 25.4) 1.195.960 90,93%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ommeren, De Kroonheuvel vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Markt Beusichem detail
Aalsdijk Buren detail
Achterbonenburg Buren detail
Beatrixstraat Buren detail
Bergstraat Buren detail
Bernhardlaan Buren detail
Buitenbuurt Buren detail
Buitenhuizenpoort Buren detail
Dreef Buren detail
Gasthuisstraat Buren detail

Meer weten over adressen?